Odkryj możliwości Modułu Toczenia w OneCNC - IronCAD

30 marca, 2022

Odkryj możliwości Modułu Toczenia w OneCNC

Poznaj narzędzie, z którym precyzyjnie zaplanujesz obróbkę z zamodelowaniem potrzebnych elementów i półfabrykatów. Szerokie możliwości wyboru osi roboczych pozwalają na zaplanowanie obróbki dla wielu maszyn tokarskich. Zapoznaj się z funkcjonalnością Modułu Toczenia w oprogramowaniu OneCNC oraz dodatkowymi materiałami instruktażowymi.

Dostępne ścieżki toczenia w OneCNC:

Toczenie zgrubne 

Toczenie lub obróbka zgrubna to zewnętrzna ścieżka usuwania materiału w celu przygotowania części do toczenia lub obróbki wykańczającej.

W tym dostępne są operacje takie jak:

- Obróbka zgrubna toczenia;

- Obróbka zgrubna toczenia;

- Obróbka zgrubna czołowa.

Toczenie wykańczające

Toczenie lub wykańczanie czołowe to zewnętrzna ścieżka narzędzia przeznaczona do wykończenia części po toczeniu lub obróbce zgrubnej czołowej.

W tym dostępne są operacje takie jak:

- Obróbka wykańczająca toczenia;

- Obróbka wykańczająca przeciwbieżna;

- Obróbka wykańczająca czołowa.

Planowanie czołowe

Obróbka czołowa wymaga wyznaczenia jednej linii prostopadłej do osi tokarki. Wartość Z tokarki dla ścieżki narzędzia jest określona przez tę linię.

Wytaczanie zgrubne

Wytaczanie zgrubne to ścieżka narzędzia dedykowania usuwaniu materiału wewnętrznego w celu przygotowania przedmiotu do obróbki wykańczającej otworów.

Wytaczanie wykańczające

Obróbka wykańczająca otwory jest wewnętrzną ścieżką narzędzia przeznaczoną do wykończenia otworu po obróbce zgrubnej.

Rowkowanie zgrubne

Ścieżka narzędzia do obróbki zgrubnej rowków jest przeznaczona do efektywnego usuwania materiału z rowków lub wgłębień na części. Obróbka zgrubna może być przeprowadzona w wielu przejściach wgłębnych lub tokarskich. Opcjonalne przejście czyszczące może być użyte do oczyszczenia śladów po przejściach zgrubnych.

W przypadku obróbki produkcyjnej, na ścieżce narzędzia do obróbki zgrubnej rowków można wybrać opcjonalne przejście wykańczające, aby dokończyć rowek przy użyciu tego samego narzędzia, co podczas obróbki zgrubnej. Aby uzyskać wyższą jakość wykończenia powierzchni, należy dokończyć rowek za pomocą ścieżki narzędzia Wykańczanie rowka.

Istnieją trzy strategie obróbki zgrubnej rowków:

- Standardowa (wgłębna) obróbka zgrubna rowków;

- Obróbka zgrubna rowków;

- Obróbka zgrubna rowka dziobowego.

Rowkowanie wykańczające

Wykańczanie rowków jest przeznaczone do wykańczania rowków lub wgłębień na części po obróbce zgrubnej rowków. Rowki lub wgłębienia mogą być wokół lub na powierzchni części. Z kolei wykończenie może być wykonane w więcej niż jednym przejściu. Warto dodać, że zmieniając kąt narzędzia, ścieżka narzędzia do wykańczania rowków może być używana do:

1. Wykończenie rowka OD - Wykończenie rowka OD stosuje się, gdy rowek lub wgłębienie jest dostępne z zewnątrz przedmiotu.     

2. Wykończenie rowka ID - Wykończenie rowka ID stosuje się, gdy rowek lub wgłębienie jest dostępne od wewnątrz przedmiotu.          

3. Wykańczanie rowków czołowych - wykańczanie rowków czołowych stosuje się, gdy rowek lub wgłębienie jest dostępne od strony czołowej części.

4. Wykańczanie rowków kątowych - wykańczanie rowków kątowych stosuje się, gdy rowek lub wgłębienie znajduje się pod kątem do osi tokarki.

Wiercenie oraz cykle wiercenia

Ta ścieżka narzędzia jest używana do wiercenia lub gwintowania wzdłuż osi tokarki. Aby odpowiednio zdefiniować operację wiercenia, na rysunku musi być obecna linia pozioma. Głębokość wiercenia jest wstępnie ustawiona przez wybraną linię, jednak możliwa jest jej późniejsza edycja.

Ścieżka narzędzia Wiercenie/Gwintowanie może być używana dla:

- Wiercenia standardowego, dziurkowania lub wiercenia głębokich otworów;

- Wiercenie w cyklu maszynowym;

- Gwintowanie w cyklu maszynowym.

Dla wiercenia standardowego, wielokrotnego lub głębokiego, OneCNC zapisuje wszystkie ruchy dla operacji wiercenia w kodzie NC. Jeśli maszyna obsługuje automatyczne cykle wiercenia, takie jak G81, można zdecydować się na opcję Cykl maszynowy, a wiercenie zostanie zapisane w formacie cyklu maszynowego. Z kolei gwintowanie musi być wykonywane z cyklem maszynowym.

Przecinanie

Ścieżka narzędzia, która jest używana do dzielenia przez prowadzenie narzędzia w kierunku osi tokarki. Aby zdefiniować operację dzielenia, na rysunku musi znajdować się linia pionowa. Głębokość podziału jest wstępnie ustawiona przez wybraną linię, ale możliwa jest jej późniejsza edycja.

Ścieżka narzędzia Podział może być użyta dla:

- Podział standardowy lub dziobowy;

- Standardowa obróbka wykańczająca;

- Fazowanie wykończeniowe;

- Wykończenie promienia.

Gwint zewnętrzny

Jedyna geometria, która jest potrzebna do utworzenia operacji gwintu w OneCNC to pojedyncza linia reprezentująca średnicę i długość rzeczywistego gwintu. Resztę elementów gwintu możemy stworzyć za pomocą generatora gwintu, w którym możliwe jest dostosowanie wszystkich jego parametry.

Gwint wewnętrzny

W przypadku gwintu wewnętrznego, linia definiująca musi znajdować się na średnicy wewnętrznej gwintu.

Automatyczna obróbka konturu

Poznaj procedurę definiowania operacji cięcia łańcucha. Jest to ścieżka narzędzia, która będzie dokładnie podążać za łańcuchem geometrii.

Ruch na pozycje

Ta funkcja służy do przenoszenia narzędzia z ostatniego miejsca w nowe określone miejsce. Mamy do wyboru ruch szybki, jak i roboczy. Pozycje można zdefiniować za pomocą: szkicu, współrzędnych, punktu końcowego linii, przyrostowo, w punkcie przecięcia linii, w punkcie środkowym, Prostopadle, procentowo oraz wzdłuż elementu.

Własny kod NC

To okno dialogowe rozszerzy funkcjonalność twojego programu o dodatkową możliwość wstawiania jednego lub więcej bloków własnego kodu NC do pliku NC.

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone