WoodLAB CAD

Moduł rozszerza możliwości zaawansowanego systemu CAD 3D IRONCAD o gotowe generatory i biblioteki przyśpieszające proces projektowania mebli
Do każdego elementu z biblioteki akcesoriów przypisane są operacje obróbki. Dzięki temu podczas wstawiania np. kołków, otwór jest generowany automatycznie wraz z informacją o wierceniu, która w rezultacie jest gotowym kodem na maszynę CNC.

Dzięki wbudowanej parametryczności modułu możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian zgodnie z zamówieniem, co znaczne przyśpiesza całość prac projektowych. Dodatkowo IC-WoodLAB CAD charakteryzuje się nowoczesną filozofią pracy – Przeciągnij i upuść (Drag&Drop) co pozwala na łatwe i intuicyjne projektowanie.  System umożliwia również projektowanie dowolnie skomplikowanych, nietypowych projektów.
W programie użytkownicy mogą tworzyć dowolne biblioteki akcesoriów, operacji CNC, oklein (obrzeży), materiałów itd. 

System wyposażony jest w menadżery do zarządzania materiałami (rodzaj, grubość, cena, masa, teksturowanie), akcesoriami meblowymi (położenie, wiercenie, cena itp.) oraz definiowaniem oklein. Dzięki temu możliwe jest automatyczne generowanie szybkiej wyceny poszczególnych mebli oraz całego projektu. Moduł IC-WoodLAB CAD posiada również dedykowane narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej 2D (produkcyjnej, montażowej) wraz z listą BOM oraz dokonuje jej automatycznej aktualizacji.

Moduł WoodLAB CAD jest bezpośrednio zintegrowany z modułami
IC-WoodLAB CAM, IC-WoodLAB PLAN oraz IC-WoodLAB RENDER.

Polecamy również
©  2024 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone