Multi-Physics Simulation

Multi-Physics Simulation to wysoce zaawansowany moduł obliczeniowy umożliwiający analizy metodą elementów skończonych (MES)
Został on przystosowany do pracy wewnątrz interfejsu użytkownika
w programie IRONCAD. Dzięki Multi-Physics Simulation zespoły projektowe mogą wykonywać pre-processing, analizy i post-processing w tym samym środowisku.


Pozwala to, przed rozpoczęciem produkcji, na dużą elastyczność w badaniu procesu projektowania produktów.
Wykorzystanie analiz MES na wczesnym etapie procesu projektowania pozwala zmniejszyć liczbę błędów, cykli badań jak również skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty rozwoju produktu, co z kolei pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji. Uruchamiając w pełni zintegrowane narzędzia do projektowania IRONCAD, użytkownicy mogą wykorzystać w pełni zalety interfejsu programu do szybkiego tworzenia produktów i przeprowadzenie badań co pozwala na zmniejszenie liczby prototypów fizycznych przed rozpoczęciem produkcji.

Typy analiz

Statyka
Analiza przepływów CFD - Mechanika płynów
Analiza drgań wymuszonych
Analiza dynamiczna
Analiza drgań wysokich częstotliwości
Analiza termiczna
Analiza elektryczna
Połączenie wielu zjawisk fizycznych w jednej analizie
GrupaCechaStarter
( Free )
BasicAdvanceDynamic
Add-on
Electric
Add-on
Fluid
Add-on
Physics
Stress+++
Thermal+++
Electro++
Fluid++
Mesh
3D, Shell, 2DLimit 2000 wezłów++
Analysis Type
Static/Steady-state+++
Dynamic/Transient+++
Modal+++
Modal w/ Stress Stiffening++
Buckling+++
Frequency Domain Response++
Fatigue++
Material
Linear Material library +++
Nonlinear Dependency++
Elasto-plastic/Orthotropic/Anisotropic++
Hyperelastic Rubber/Foam++
Joul Thermal++
Piezo-electric (strain-voltage, stress-voltage)++
Other
Non-linear/Large Deformation++
Auto Tie (course/fine mesh)+++
Auto Contact+++
Arc-length Load Marching/Nonlinear Buckling+++
Centrifugal Rotational Loading++++
Analysis Report++++
Auto Tying for assembly analysis++
View factor
Solver
Sparse Direct+++
PCGLSS Iterative+++
Multiple CPU (over 2)
and over 8 threads
+++

Sprawdź możliwości oprogramowania
IC- Mulitphysics

Uzyskaj wersję testową lub umów się z naszym specjalistą na bezpłatną prezentację programu.
Polecamy również
©  2024 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone