7 maja, 2018

Multi-Physics Simulation 2018- nowe narzędzia do analizy dużych zespołów

 

Najnowsza wersja Multi-Physics Simulation 2018 jest już dostępna! Zapoznaj się z nowymi możliwościami MPIC IRONCAD 2018, wprowadzonymi przez wiodącego dostawcę rozwiązań wspomagających projektowanie 3D.

IronCAD, będący wiodącym dostawcą rozwiązań wspomagających projektowanie 3D, ogłosił dostępność najnowszej wersji całkowicie zintegrowanego rozszerzenia Metody Elementów Skończonych dla IRONCAD, który posiada nową funkcjonalność tworzenia automatycznych połączeń sztywnych dla złożeń. Umożliwia to wykonanie analizy MES w modelach CAD, które zawierają specjalne otwory do spawania lub do rozszerzalności cieplnej czy kurczenia się, gdzie poprzednio tradycyjne analizy wymagały dobrze dopasowanego złożenia.

Używając tych nowych możliwości jako podstawy do zintegrowanych analiz, konstruktorzy CAD mogą teraz efektywnie wykorzystywać zalety symulacji celem walidacji konceptu projektu w krótszym czasie, w porównaniu do uprzednio czasochłonnych procesów przygotowania danych do analizy.

MPIC ułatwia również konstruktorom CAD, użycie adaptacji wcześniejszych analiz w cyklu prototypowym do zapewnienia dokładnych, realistycznych i szybkich analiz.

Dodatkowe ulepszenia zawarte w wersji MPIC IRONCAD 2018:

  • Nieograniczona analiza wielkości złożeń – Eliminacja ograniczeń rozmiaru na złożeniach teraz rozszerza możliwości konstruktorów do analizy pełnych złożeń dla bardziej dokładnych porównań symulacji.
  • Dwustronna synchronizacja – Nowa dwustronna synchronizacja pomiędzy modelem analizy oraz modelem CAD przyśpiesza pracę pomiędzy dwoma stanami, jednocześnie zapewniając wyraźną widoczność między elementami konstrukcyjnymi a komponentami używanymi do analizy.
  • Zmęczenie – Analiza zmęczeniowa została dodana do modułu Dynamic, co umożliwia konstruktorom łatwo przewidzieć żywotność części używając wbudowane dane materiałowe dla zmęczeń.
  • Ciśnienie hydrostatyczne – Dostępny jest nowy warunek brzegowy w postaci ciśnienia hydrostatycznego celem symulacji zachowania obciążonego ciśnieniem zanurzonego ciała stałego bez faktycznie przypisanego zewnętrznego zakresu cieczy.
  • Rozszerzona obsługa wielowątkowości –Sformułowanie wielowątkowości zostało udoskonalone dla najnowocześniejszych procesorów Intel ósmej generacji oraz nowego AMD Ryzen bez sztucznego/ licencjonowanego ograniczenia wątków.

„Przez lata regularnie unowocześniamy nasze technologie, żeby wprowadzić demo CAE dla większej ilości konstruktorów. Największe zmiany zostały wprowadzone w aktualizacji MPIC 2018”, Dr.Ted Lin, dyrektor w firmie AMPS (Advance Multi-Physics Simulation) Technologies, która jest dostawcą technologii FE w MPIC.

„MPIC IRONCAD 2018 wykonuje znaczący krok w użyteczności z możliwością tworzenia automatycznych połączeń sztywnych dla projektów CAD, co było uprzednio czasochłonne bądź zazwyczaj pomijane w projektowaniu. Konstruktorzy mogą teraz szybko analizować złożenia we wczesnej fazie projektu, żeby wprowadzać znaczące zmiany podczas projektowania. Dzięki temu zmniejszają się koszty, a zwiększa się produktywność procesu projektowania", Cary O'Connor, wiceprezes ds. marketingu w firmie IronCAD.

 

 

Polecamy również
©  2024 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone