IC-Normalia 2022 Zaktualizowane funkcjonalności - IronCAD

12 kwietnia, 2022

IC-Normalia 2022 Zaktualizowane funkcjonalności

Poniżej prezentujemy zaktualizowane informacje na temat nowych funkcjonalności i ulepszeń w programie IronCAD IC-Normalia 2022, które rozszerzają możliwości programu IronCAD.


Zapisz Paczkę Projektu

Ujednolicono i poprawiono narzędzie: teraz możliwe jest powiązanie Sceny 3D i Rysunku, a użytkownik otrzyma szczegółowy raport.   

Eksport Elementów

Dodano możliwość tworzenia nazwy pliku eksportowanych elementów z wykorzystaniem numeru części, nazwy i opisu.

Zastąp komponenty  

 Dodano opcję zastępowania elementów o tej samej nazwie użytkownika.  

Kształtowniki

Dodano możliwość definiowania dwóch grubości kątowników.

Łożyska


Triball do ŚC

Regeneruj Scenę

Dodano nowe narzędzie do regeneracji wszystkich elementów w scenie. 

Tekst 3D

Ściana do DXF

Blok Tytułowy

Konfiguracja dla Wybranych

Dodano możliwość ustawiania właściwości konfiguracji przez upuszczenie narzędzia prawym przyciskiem myszy.   

Menadżer “Dostępności”

Dodano możliwość sterowania dostępnością poprzez status lub kategorię.

Menadżer Dostępności oraz Izoluj Komponenty

Nowa opcja pozwalająca na ukrycie oraz wyłączenie dostępności części z wykorzystaniem Kategorii oraz Statusu.

Menadżer Zewnętrznych Plików

Dodano możliwość przeniesienia wyeksportowanego elementu do środka sceny.

Dostępność ze względu na Typ

W widoku drzewa dodano możliwość zarządzania dostępnością elementów różnych typów za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Materiał w Zespole

Od teraz można przypisać materiał do całego zespołu, jeśli jest wybrana opcja "traktuj jako część".

Pole powierzchni i obwód w BOM

W Konfiguracji BOM dodano możliwość obliczania powierzchni i obwodu rozwiniętego arkusza, z możliwością wyboru obwodu zewnętrznego (0), obwodu wewnętrznego (1) lub sumy obu (2).

Eksport do Excel

Dodano możliwość ustawiania połączonych komórek przez pobieranie wartości z Właściwości.

Status elementu

Dodano nowe narzędzie do ustawiania i zarządzania statusem elementu:

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone