28 lutego, 2022

IC-Normalia 2022

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat nowych funkcjonalności i ulepszeń w programie IronCAD Mechanical 2022, które rozszerzają możliwości programu IronCAD.

Funkcja : Dodaj notatkę

Dodano możliwość szybkiego usunięcia notatki

Menadżer Widoku

Dodano możliwość precyzyjnego sterowania kamerą: ustawienie celu, ustawienie poprawnej orientacji oraz dokładnego przesuwania kamery.

Nowy przycisk pozwalający zapisać wszystko jednocześnie

Numerowanie części/zespołów

Dodano możliwość nadania tego samego numeru części do wszystkich zaznaczonych elementów

Kształtowniki - Profile - Rury - Kołnierze

Dodano możliwość generowania numerów części z wykorzystaniem narzędzia Numerowanie Części/Zespołów

Kształtowniki

Ulepszono funkcję docinanie kształtowników.

Poprawiono pozycjonowanie zaślepek. Zmienia się nazewnictwo został dodany prefix w zależności od położenia

Generator Zmiennej

Dodano możliwość wykrywania połączonych ze sobą części

Ściana do DXF – Eksport blachy do DXF

Linie i adnotacje gięcia są utworzone w dwóch oddzielnych warstwach w zależności od kierunku zagięcia. Istnieje również możliwość ustawienia wysokości tekstu adnotacji.

Importowanie parametrów z pliku Excela

Narzędzie jest wykorzystywane do tworzenia parametrów z wykorzystaniem pliku Excel. Wybór w Excelu jest dynamiczny, a parametr, jeśli nie istnieje, zostanie utworzony. Wartość parametru będzie nadawana przez wartość Excela. 

Ikona w pobliżu części będzie pokazywać stan. Ponadto, za pomocą prawego przycisku myszy będzie można otworzyć plik Excel, zobaczyć powiązane parametry i zaktualizować parametry do aktualnej wartości pliku Excel.

Zaawansowany Menadżer Projektu

Pojawiło się kilka nowych funkcji, które przyspieszają oraz poprawiają pracę w menadżerze.

Poprawki Interfejsu

Poprawiono wybór opcji Traktuj jako część, składa się ona od teraz z dwóch ikon, które się wykluczają.

Wydajność sortowania

W przypadku większych projektów poprawiono wydajność sortowania.

Wyszukiwarka

Dodano możliwość zmiany tekstu na pisany wielką lub małą literą.

Eksport do Excel

Istnieje opcja pozwalającą wyeksportować plik z odnośnikami do plików zawartych w liście części.

Zmiana nazwy części

Nowa opcja, pozwalająca na ustawienie nazwy z wykorzystaniem nazwy złożenia, w której część lub złożenie się znajduje.

Konfiguracja listy części

Dodano parametr „gdzie występuje”. Parametr wpisuje nazwę złożenia, w którym część jest wykorzystana.

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone