Co nowego w IronCAD 2023? - IronCAD

25 stycznia, 2023

Co nowego w IronCAD 2023?

Z uwagi na zbliżającą się premierę polskiej wersji IronCAD 2023, producent IronCAD jest podekscytowany mogąc ogłosić nową wersję, która zawiera wiele ulepszeń i korzyści, które pomagają klientom napędzać innowacje i szybciej przenosić projekty do produkcji. IronCAD niezmiennie skupia się na poprawie wydajności w projektowaniu dużych zespołów, poprawie funkcjonalności środowiska rysowania 2D, aby być nie tylko bardziej konkurencyjnym, ale również bardziej produktywnym. Poprawki skupiają się również na rozszerzeniu kluczowych możliwości modelowania, które kontynuują rozwój elastyczności i wszechstronności IronCAD. Wprowadzone ulepszenia utrzymują IronCAD najłatwiejszym systemem do projektowania CAD 3D.

Poniżej szczegółowy opis wprowadzonych zmian: 

Poprawa wydajności

Lepsza wydajność generowania widoków w module Rysunek

Praca z większymi plikami i użycie funkcji Rysunki Pakietowe w IronCAD 2023 została znacznie przyspieszona. Wprowadzone poprawki przekładają się na od 5 do 10 razy szybsze generowanie rysunków w IronCAD 2023.

Dostępne w:

IRONCAD

Poprawiona wydajność importu plików 3D z opcją Połącz jako geometria odniesienia

Podczas pracy z dużymi zespołami, można importować dane za pomocą opcji Połącz jako geometrię odniesienia, która tworzy pojedynczą część importowanego zespołu. Poprawiono szybkość aktualizacji dużych modeli, które mogą generować wiele powierzchni. Podczas importu przejdź do Opcji importu i użyj "Połącz wszystko jako geometria odniesienia”. Taki import będzie miał bardziej zauważalny wpływ na wydajność, ponieważ łączy wiele części w jedną (Importuj jako geometrię odniesienia zachowuje pojedyncze części).

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Import plików STEP (bez włączonej opcji Napraw Model)

Zaktualizowano import plików STEP z wyłączoną opcją naprawy, aby pominąć ilość wykonywanych operacji naprawy. Można zastosować do plików STEP, których import jest czasochłonny. 

dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Zaznaczanie dużych zespołów

Zaznaczanie dużych zespołów zostało znacznie poprawione, aby zmniejszyć czas oczekiwania. Zarówno zaznaczanie elementów od prawej do lewej, jak i od lewej do prawej zostało zoptymalizowane, przez co w wielu przypadkach czas operacji został zredukowany z kilku minut do kilku sekund.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Poprawki interfejsu użytkownika

Lista właściwości

Wraz z niedawno dodaną Przeglądarką Obiektów, wdrożono nową Przeglądarkę Właściwości, która umożliwia wyświetlenie właściwości wybranych elementów katalogu oraz sceny. Standardowe położenie funkcji jest obok Przeglądarki Obiektów. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Zapis wielu właściwości w jednym obiekcie

Nowa możliwość tworzenia pojedynczego obiektu właściwości za pomocą narzędzia Zakraplacz, aby zebrać właściwości takie jak: wykończenia powierzchni, materiału i właściwości niestandardowe w jeden obiekt, który można umieścić na innych obiektach w scenie. Użyj narzędzia Zakraplacz, aby wybrać obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu do upuszczenia i wybierz Wszystkie właściwości. Spowoduje to utworzenie folderu ze wszystkimi właściwościami obiektu. Po upuszczeniu elementu z katalogu można wybrać żądane właściwości. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Pokaż ustawione widoki główne

Dodano możliwość szybkiego podglądu zdefiniowanych widoków głównych, aby sprawdzić ich położenie oraz to, czy są utworzone. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Definicja widoku głównego dla wielu elementów jednocześnie

IronCAD 2023 pozwala ustawić widok główny jednocześnie dla wielu elementów. Taka czynność może znacznie skrócić czas generowania rysunków pakietowych. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Obsługa pomiarów w przeglądarce WEB 

Do przeglądarki modeli została dodana opcja orientacyjnego pomiaru elementów. Pomiar jest tworzony w oparciu o dane graficzne, więc nie jest równie dokładny, jak ten dostępny bezpośrednio w programie. 

Ustaw odniesienie obrotu

Nowa funkcja, która umożliwia kliknięcie prawym przyciskiem myszy na model podczas obracania, aby zdefiniować odniesienie obrotu. Ustawione odniesienie można usunąć po ponownym kliknięciu prawym przyciskiem myszy, a samą komendę można przypisać jako skrót klawiaturowy. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Ustaw jako przezroczysty 

Nowa opcja pozwalająca na szybkie ustawienie przezroczystości dla wybranego elementu. Przezroczystość pozwala widzieć przez obiekt bez konieczności ukrywania go. Aby włączyć przezroczystość wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrane elementy. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Wizualny przekrój 3D z poziomu Sceny

Do sceny zostało dodane nowe narzędzie przekroju, które umożliwia tworzenie przekrojów wielopłaszczyznowych. Tak utworzony przekrój nie jest obiektem w przeglądarce sceny, a zmienia wyłącznie widoczność w scenie. Można utworzyć wiele przekrojów i zapisać je, aby szybko przełączać się między nimi. Polecenie znajduje się na pasku stanu w dolnej części okna.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Nowy Edytor Ruchu

Przeprojektowano Edytor Ruchu, aby wkomponowywał się w nowoczesny interfejs. Do edytora dodano elementy sterujące animacją, dzięki czemu jest on jednym narzędziem do modyfikowania, uruchamiania i eksportowania animacji. To ulepszenie pomaga usprawnić proces tworzenia animacji.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Ulubione pliki dodane do listy ostatnich plików w menu głównym

Funkcja "Przypnij ulubione" z listy ostatnio otwieranych plików w oknie powitalnym została teraz dodana również do listy ostatnio otwieranych plików w menu głównym, aby ułatwić dostęp do listy ostatnio otwieranych plików w wielu lokalizacjach.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Przycisk Delete czyści pole wymiarowe 

Zmieniono zachowanie przycisku Delete w przypadku wybrania uchwytu wymiarowego na bardziej przyjazne dla nowych użytkowników. Wcześniej wciskając Delete zaznaczony kształt został usuwany ze sceny, teraz usuwana jest tylko zawartość pola, w którym można wprowadzić wymiar. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

Ulepszenia zaawansowanego projektowania

Wiązania w Szkicu 3D

Do Szkicu 3D została dodana możliwość nadawania wiązań geometrycznych. To duża zmiana, która pozwoli na tworzenie bardziej zaawansowanych ścieżek. W przypadku części strukturalnej, można sterować całą częścią poprzez edycję ścieżki. W części innowacyjnej należy powiązać parametry ścieżki 3D z utworzonym kształtem. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Nowe rodzaje wiązań oraz zaktualizowany interfejs 

Ulepszono również opcję wiązania części/zespołów. Dodano wiązania: Symetria, Szerokość i Ścieżka. Ponadto interfejs został poprawiony, aby oddzielić podstawowe i zaawansowane typy wiązań oraz zmniejszyć liczbę zduplikowanych wiązań.
Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Utwórz kopię połączoną bryły

Nowa, bardzo przydatna opcja tworzenia lustrzanych odbić części/zespołów w funkcji TriBall pozwala na utworzenie połączonej bryły z oryginalnej części/zespołu, jednak jest to kopia, w której można zmienić kolor i dokonać innych zmian w stosunku do oryginalnej części/zespołu. Kiedy dokonywane są aktualizacje geometrii źródłowej, kopia będzie aktualizowana wraz z tymi zmianami.
Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Utwórz kopię połączoną bryły w bieżącej lokalizacji

Poprawki do polecenia Kopiuj/Połącz bryłę, aby zachować bieżące położenie skopiowanego/połączonego korpusu w celu usprawnienia pozycjonowania po umieszczeniu w innej części.
Dostępne w:

IRONCAD

Otwórz folder zawierający połączoną bryłę

Gdy posiadasz połączone bryły, możesz teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na połączony BREP, aby mieć szybki dostęp do folderu, z którego pochodzi połączony plik. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na zlokalizowanie pliku.
Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Osobne polecenia wyciągnięć

Użytkownicy z innych systemów CAD znają osobne polecenia tworzenia wyciągnięć szkiców dodających oraz zabierających materiał. IronCAD zazwyczaj ma je wewnątrz tego samego polecenia. Teraz możesz mieć indywidualne polecenia na pasku wstążki, aby uprościć proces. Użytkownicy innych programów CAD często przyzwyczajeni są do osobnych opcji odpowiadających za te operacje. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Nowa część strukturalna - szablon

Dodano nowe polecenie do paska wstążki – szablon tworzący wyłącznie nową część strukturalną. Interfejs został zmodyfikowany tak, aby uniemożliwić tworzenie zespołów (lub upuszczanie zespołów na scenę). Takie zachowanie daje poczucie tradycyjnych aplikacji CAD do tworzenia części i jest przydatne do projektowania pojedynczych elementów. Domyślnie opcja nie jest dodawana do paska wstążki. 

Dostępne w:

IRONCAD

Obsługa konfiguracji dla zmiany bryły w części strukturalnej 

Podczas zastąpienia bryły BREP (importowanej lub skopiowanej) wewnątrz części strukturalnej, przy zmianie bryły i wyborze pliku ICS części strukturalnej, który posiada konfiguracje, opcja pozwala na wybór pożądanej konfiguracji i wczytanie odpowiedniej reprezentacji bryły dla danej konfiguracji.

Dostępne w:

IRONCAD

Poprawione właściwości oraz szablony właściwości 

Wprowadzono ulepszenia w możliwościach szablonu właściwości, aby dodać właściwości systemowe, takie jak numer części, czy masa w szablonie. Ponadto w częściach/zespołach dostępny jest edytor zakładek właściwości, aby edytować je we wspólnej lokalizacji. Użytkownicy nakładki IC-Normalia zwykle używali ProActive BOM, użytkownicy nieposiadający IC-Normalia mogą uzyskać spójny styl edycji właściwości. Aby edytor zakładki właściwości był wyświetlany, nowo utworzone części/złożenia muszą mieć zastosowane szablony właściwości w Narzędzia/Opcje/Domyślne ustawienia właściwości.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Wstaw gwinty do otworów

Nowe, przydatne narzędzie, które pozwala na dodanie gwintów do importowanych części. Można w szybki sposób wprowadzić dane o gwintach, które nie są zachowywane podczas importu. Można ręcznie wstawiać gwinty lub skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania, aby jednocześnie utworzyć wiele gwintów w całej części.

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Zastąp część z zachowaniem parametrów

Użycie Ctrl-Prawy Przycisk Myszy na elemencie katalogu do zastąpienia części z parametrami (które odnoszą się do siebie) będzie teraz utrzymywane/aktualizowane przy poleceniu zastąp. Jest to obsługiwane w przypadku części/zespołów przechowywanych w katalogach, które zastąpią tę samą część w scenie. Zastępując inne części, polecenie może nie znaleźć w pełni odniesień do parametrów.

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Właściwości z natywnych plików CAD

Natywne pliki CAD takie jak Inventor, SolidWorks, UG, CATIA V5 posiadają wiele właściwości dla części i zespołów. Wcześniej, właściwości importowanych plików były wyświetlane tylko na poziomie zespołu. Ponadto wiele właściwości ma tylko angielskie nazwy podczas importowania. Użytkownicy operujący innym językiem, chcą widzieć właściwości w swoim ojczystym języku. IronCAD 2023 zapewnia sposób modyfikacji mapy, aby przekonwertować angielską nazwę właściwości na zlokalizowaną nazwę za pomocą pliku IC_Import_UDA.xml znajdującego się w C:\Program Files\IronCAD\2022\Data\"Lang\".

"Lang" to ustawienie pozwalające ustawić język, który ma być używany. Dla języka angielskiego jest to en-us, dla tradycyjnego chińskiego jest to na przykład zh-tw. Składnia pliku IC_Import_UDA.xml znajduje się poniżej:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<UDALocalName Version=”1.0″>
<NameMap Name=”Creation Date” Localization = “建立日期”/>
<NameMap Name=”Design State” Localization = “設計狀態”/>
<NameMap Name=”Designer” Localization = “設計者”/>
<NameMap Name=”File Subtype” Localization = “檔案子類型”/>
<NameMap Name=”Location” Localization = “路徑”/>
<NameMap Name=”Poisson’s Ratio” Localization = “蒲松比”/>
<NameMap Name=”Revision Number” Localization = “修訂號”/>
<NameMap Name=”Specific Heat” Localization = “比熱”/>
<NameMap Name=”Thermal Conductivity” Localization = “導熱係數”/>
<NameMap Name=”Thermal Expansion Coefficient” Localization = “熱膨脹係數”/>
<NameMap Name=”Ultimate Tensile Strength” Localization = “極限抗拉強度”/>
<NameMap Name=”Yield Strength” Localization = “屈服強度”/>
<NameMap Name=”Young’s Modulus” Localization = “楊式模量”/>
</UDALocalName>

Jeśli system znajdzie mapę nazw, to zostaną zastąpione nazwami zlokalizowanymi. Użytkownicy mogą dodawać nowe wpisy lub usuwać dowolne wpisy w zależności od potrzeb. Użytkownicy mogą również pozostawić lokalizację pustą, aby nie zastępować nazwy.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Tolerancja dla punktów magnetycznych z Ctrl-Alt LPM

Gdy wiele punktów magnetycznych znajduje się w bliskiej odległości, trudno jest wybrać konkretny punkt. Dodano opcję tolerancji, aby wybrać pobliskie punkty magnetyczne podczas korzystania z listy wyboru wywoływanej kombinacją Ctrl-Alt-Lewy Przycisk Myszy.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Właściwości niestandardowe jako parametr tekstowy

Dodano nowe możliwości wykorzystania formuł dla właściwości niestandardowych, aby połączyć się z innymi wartościami właściwości. Używając nazwy właściwości niestandardowej, można skonstruować formułę (=$CustomProperty&), aby wyciągnąć dane z innych właściwości, które mogą być tekstem lub elementem sterującym parametrami.

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFT

Poprawki modułu Arkusz Blachy

Domyślne ustawienie naddatku nowo dodanych zagięć

Użytkownicy mają teraz możliwość ustawienia domyślnego naddatku gięć podczas tworzenia nowych elementów. W tym wydaniu są 3 ulepszenia związane z naddatkiem:

 • W opcjach programu – w sekcji Arkusz Blachy dodaliśmy ustawienia odpowiedzialne za naddatek gięcia. Istnieje 6 typów naddatków gięć pokazanych poniżej. Podczas tworzenia nowego zagięcia, szkicu zgięcia i zgięcia z otworowania, naddatek zostanie ustawiony na podstawie wartości domyślnej.
 • Właściwości blachy są aktualizowane w przypadku zmiany naddatku gięcia.
 • Dodano ustawienie naddatku gięcia dla funkcji szkic zgięcia oraz zgięcie z otworowania.

Dostępne w:

IRONCAD

Usunięcie połączonej blachy zachowuje rozwinięcie

Kiedy masz złożoną część blaszaną (która posiada rozwinięcie) i łączysz ją wielokrotnie w scenie, usunięcie jednej instancji części blaszanej nie usunie teraz rozłożonej części, ale przeniesie ją do jednej z pozostałych połączonych instancji. Ta funkcja automatycznego wykrywania do ponownego łączenia została dodana w wersji 2023.

Dostępne w:

IRONCAD

Wsparcie wewnętrznego/zewnętrznego podcięcia narożników

Po utworzeniu gięcia blachy i przesunięciu go na zewnątrz za pomocą uchwytów podcięcia, zostanie automatycznie dodane podcięcie. Było to jednak trudniejsze, jeśli podstawa była przesuwana do wewnątrz. W aktualnym wydaniu, jeśli przesuniesz gięcie z podcięciem narożnika za pomocą przeciągania Ctrl-Lewy Przycisk Myszy, utworzy się wewnętrzne podcięcie.

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Poprawki modułu Rysunek

Obsługa linii siatki kolumn

Możliwość tworzenia odniesień X/Y z możliwością łapania do nich wymiarów. Jest to powszechnie stosowane w aplikacjach do projektowania strukturalnego. To nowe polecenie znajduje się na wstążce w karcie Adnotacje. Style są dostępne w Menedżerze stylów, aby ustawić etykietę, rozmiar, kolory i typy linii. Położenie początkowe jest pobierane z globalnych współrzędnych sceny. Można również użyć współrzędnych lokalnych, aby określić konkretną lokalizację początkową względem modelu.

Dostępne w:

IRONCAD

Symbol otworu dla kołków

Nowe polecenie do tworzenia symboli otworów używanych do oznaczania typów kołków. Użytkownicy mogą wybierać standardowe typy i łączyć je, aby tworzyć niestandardowe oznaczenia. Jest to obiekt zawarty w stylach, który można ustawić w oknie dialogowym Style i warstwy.

Dostępne w:

IRONCAD

Linia odniesienia dla grup

Do zdefiniowanych przez użytkownika grup kształtów można teraz dodawać linie odniesienia, aby umożliwić niestandardowe tworzenie symboli, które mogą być przechowywane i ponownie wykorzystywane z katalogów. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na grupę, aby utworzyć linię odniesienia.

Dostępne w:

IRONCAD

Dynamiczna zmiana kierunku przekroju

W oparciu o punkt umieszczenia widoku przekroju przez użytkownika, kierunek przekroju może być dynamicznie aktualizowany, aby uzyskać prawidłowy widok przekroju. Jest to opcja, którą można włączyć/wyłączyć.

Dostępne w:

IRONCAD

Dynamiczna zmiana rozmiaru okna podczas zmiany orientacji tekstu

Podczas przełączania między orientacją poziomą i pionową dla tekstu z linią odniesienia, pole zostanie automatycznie dopasowane, aby zachować podobny rozmiar i położenie elementów.

Dostępne w:

IRONCAD

Obróć tekst do wybranej krawędzi

Nowa opcja, która pozwala na automatyczny obrót pola tekstowego do wskazanej krawędzi. Wcześniej wymagany był manualny obrót tekstu. 

Dostępne w:

IRONCAD

Edycja Sceny Skupienie na bieżącym widoku Lista wyboru

Nowa opcja sterowania sceną zawierającą ukryte części, aby zmniejszyć zamieszanie i umożliwić szybką edycję żądanego widoku.

Dostępne w:

IRONCAD

Poprawione wskazywanie linii środkowych

Wprowadzono poprawki, aby uniknąć tworzenia na ukrytych łukach/okręgach podczas tworzenia linii środkowej. Jeżeli w widoku wyświetlane są ukryte krawędzie, adnotacje będą tworzone na ukrytych elementach.

Dostępne w:

IRONCAD

Ilość gwintów oparta na typach gwintów

Dodano nowe opcje automatycznego wyznaczania liczby otworów na podstawie typu gwintu, a nie powiązanych instancji. Usprawnia to proces opisywania w celu bezpośredniego wywołania wszystkich otworów tego samego typu gwintu.

Dostępne w:

IRONCAD

Ukryj niewybrane dla gwintów

Podczas przesyłania adnotacji gwintów, użytkownik może chcieć zobaczyć tylko niektóre gwinty, zwłaszcza podczas korzystania z automatycznego zliczania otworów, zwykle jest tylko jeden, który pokazuje zliczanie całkowitej liczby. Aby to wykonać, użytkownicy mogą wybrać otwory i kliknąć prawym przyciskiem myszy oraz wybrać "Ukryj niewybrane", aby zobaczyć tylko otwory potrzebne do wyświetlania. Działa to w celu ukrycia gwintów otworów, które są połączone.

Dostępne w:

IRONCAD

Sprawdzanie pisowni - obsługa wielkich liter

Sprawdzanie pisowni zostało rozszerzone o obsługę wielkich liter. Jest to istotne w dokumentacji technicznej.

Dostępne w:

IRONCAD

Szybkie przejście do edycji adnotacji z katalogu

Jeżeli przerzucimy adnotację z katalogu z wykorzystaniem prawego przycisku myszy, to po upuszczeniu otworzą się od razu właściwości adnotacji. Można to wykorzystać do szybkiej edycji adnotacji. 

Dostępne w:

IRONCAD

Użyj kolorów z części przy eksporcie do DWG

Przy zastosowaniu opcji „Użyj kolorów z części” kolory zostaną również zachowane podczas eksportu do pliku DWG.

Dostępne w:

IRONCAD

Opcjonalne ustawienie odstępów między wymiarem/tolerancją

We właściwościach tolerancji dodano nowe ustawienie umożliwiające wprowadzenie przez użytkownika odstępu między wartością wymiaru, a tolerancją.

Dostępne w:

IRONCAD

Aktualizacja parametru daty

Podczas korzystania z właściwości tekstu, możesz ustawić parametry określające datę, na przykład takie jak data utworzenia. Dodano możliwość pokazania/ukrycia godziny.

Dostępne w:

IRONCAD

Przyciąganie do krawędzi w widoku przekroju

Kreskowanie w widokach przekroju czasami jest wyświetlane na wierzchu rzeczywistej geometrii, co uniemożliwia utworzenie wymiaru do krzywej. Naciskając spację podczas tworzenia wymiaru, dostępna jest nowa opcja przyciągania do geometrii za przekrojem.

Dostępne w:

IRONCAD

Eksport zakresu arkuszy do DWG

Nowa funkcja pozwalająca wyeksportować określony zakres arkuszy do DWG.

Dostępne w:

IRONCAD

Poprawki modułu CAXA DRAFT

Dynamiczna zmiana głębokości przekroju

Dodano możliwość tworzenia widoku przekroju na podstawie ustawionej głębokości, zmiana głębokości po utworzeniu jest możliwa.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Zaktualizowany import plików PDF

Można teraz importować geometrię wektorową, wypełnienia, obrazy rastrowe i czcionki TrueType z pliku PDF do bieżącego rysunku CAXA DRAFT, zachowując proporcje, warstwy, rodzaje linii i kolory ze źródłowego pliku PDF.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Ulepszony eksport PDF

Eksport pliku PDF wspiera kształty wektorowe, przez co rozmiar eksportowanego jest znacznie niższy. Poza tym dodano wsparcie czcionek TrueType. 

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Inteligentny wydruk (obszar)

Możesz wydrukować wiele rysunków jednocześnie ze wsparciem konwersji do plików PDF, JPG, PNG, TIF i innych formatów.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Wsparcie dla plików DWT

Dodano możliwość otwierania plików DWT bezpośrednio do CAXA DRAFT. 

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Usprawniona identyfikacji typów DWG

Specjalne dane obiektów, które obsługują identyfikację AutoCAD, w tym paski tytułowe, numery seryjne, harmonogramy itp. mogą zostać przeniesione bezpośrednio do CAXA DRAFT z wykorzystaniem pliku XML.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Prostokąt od punktu środkowego

Możesz teraz utworzyć prostokąt w oparciu o punktu środkowego i wymiary.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Fazowanie
Możliwość wskazania dwóch równoległych linii, aby umieścić pełny narożnik między równoległymi liniami.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Funkcja Otworu
Obsługa zarówno średnicy początkowej, jak i końcowej o wartości 0.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Obsługa odsunięcia w Szyku po krzywej

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Ukryj wybrane/niewybrane

Nowe polecenie pozwalające na szybkie ukrycie wybranych lub niewybranych elementów. Opcja jest widoczna w menu wywoływanym prawym przyciskiem myszy. 

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Obsługa eksportu tabel

Tabele tworzone przez użytkownika przy użyciu linii, tekstu itp. mogą być eksportowane do plików xls, xlsx.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Numerowanie pozycji pozwala na rozbijanie numerów

Dodano opcję podziału numerów na osobne numery.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Poprawiona adnotacja Chropowatość powierzchni

Dodano możliwość wstawienia znaku większości, aby obsłużyć najnowsze wymagania normy GB 131-93. 

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Ulepszenia wymiaru Długość łuku 

Dodano obsługę wymiaru całego łuku lub wybranych części.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Ulepszenia zakładki Plik

Do menu wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano przydatne funkcje, między innymi: zapisywanie wszystkich, zamykanie wszystkich, zamykanie innych i kopiowanie pełnej ścieżki pliku.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Poprzednio użyta ścieżka przy otwieraniu pliku 

Po pomyślnym otwarciu pliku, następne wskazanie opcji Otwórz będzie w ostatnio używanej lokalizacji.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Poprawiona funkcja Znajdź i zamień

Wyniki pokazują teraz statystyki ilościowe, aby widzieć liczbę wyników do zastąpienia/zmiany.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Dodanie obsługi tolerancji do powiązanych właściwości

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Tworzenie tabeli z pliku .xlsx 

Podczas wstawiania tabeli można połączyć pliki w formacie xls i xlsx, aby od razu utworzyć tabelę. Po wybraniu istniejącego obiektu tabeli można załadować plik xls lub xlsx.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Aktualizacja biblioteki

Aktualizacja 232 standardów symboli obejmujących kategorie nakrętek, kołków, śrub, wkrętów itp. Obecna biblioteka symboli zawiera 53 duże klasy i 5346 podklas.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Rozszerzenie funkcjonalności biblioteki

Dodano funkcję "Symbol nieparametryczny" i wsparcie splajnów, obrazów i innych obiektów jako wewnętrznych, nieparametrycznych symboli.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Pozostałe

 • Utworzenie nowego arkusza po ustawieniu ramki oraz tabelek, zachowuje ustawienia poprzedniego arkusza. 
 • Optymalizacja kalkulatora wagowego, wyszukiwania tekstu, zamiany i innych funkcji.
 • Rozwiązano błędy częściowej zgodności danych PAT.
 • Zwiększona wydajność edycji rysunków z większą ilością pól tekstowych.

Dostępne w:

IRONCADDRAFT

Aktualizacje komponentów i współpracy

Aktualizacja translatora plików

Translator plików został zaktualizowany o poniższe formaty plików: 

 • CATIA V5: V5R8 – V5–6R2022
 • Pro/E (CREO): 16 – Creo 9.0
 • UG NX: 11 – NX 2206
 • Inventor: V11 – V2023
 • SolidWorks: 98 – 2022
 • SolidEdge: V18 – SE 2022
 • JT Import: 8 – 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, and 10.7, And Graphics Import
 • IFC: IFC2x3, IFC4
 • Rhino: V2-7

Dostępne w:

IRONCADINOVATEDRAFTCOMPOSE

IC-Normalia 2023 oraz Multiphysics 

Zmiany wprowadzone w nowej wersji 2023 zostaną przedstawione w osobnym wpisie. 

Dostępne w:

IRONCADINOVATE

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone