31 stycznia, 2023

Poznaj nowości w IC-Normalia!

  1. GENERATOR KSZTAŁTOWNIKÓW

Dodano profil Z do generatora.

Ulepszono zarządzanie punktami magnetycznymi oraz umożliwiono wprowadzenie własnego punktu magnetycznego do istniejącego kształtownika, wygenerowanego z funkcji.

2. NARZĘDZIE KRATOWNICY

Dodano funkcję, która automatycznie podzieli kształtownik na części, usunie przenikające się elementy i wyszczególni je w drzewku sceny.

3. PRZECIĄGANIE PROFILI PO SPLAJNACH I KRZYWYCH 3D

Dodano funkcjonalność przeciągania profili z generatora po krzywych 3D oraz po łukach i splajnach.

4. NARZĘDZIE, KTÓRE USUWA STWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA CIĘCIA PROFILI

5. GENERATOR WZMOCNIEŃ

W generatorze wprowadzono możliwość nadania wcięć.

6. GENERATOR PROFILI

Wprowadzono możliwość upuszczania profili na ścieżkę 2D.

7. PROAKTYWNA CZĘŚĆ

Wprowadzono wiele usprawnień w menu kontekstowym narzędzia do tworzenia proaktywnej części.

8. AUTOMATYCZNE NUMEROWANIE

Usprawniono funkcje automatycznego numerowania części. Dodatkowo można zmienić automatycznie nazwy części w poszczególnym zespole.

9. NUMEROWANIE CZĘŚCI/ZESPOŁÓW

Numerowanie zostało usprawnione. Elementy, które celowo mają zostać pominięte, nie będą teraz uwzględniane w zestawieniu komponentów. Wewnętrznie połączone elementy mają poprawne nazwy.

10. USTAW MATERIAŁ

Ulepszono zarządzanie plikami z poziomu narzędzia.

11. IC-INSTALACJE

Wprowadzono nowe generatory do katalogów.

12. GWINT WAŁU

13. UTWÓRZ KONFIGURACJĘ

Ulepszone narzędzie do tworzenia konfiguracji z wybranych elementów na scenie. Aby otworzyć okno konfiguracji trzeba przeciągnąć narzędzie na scenę prawym przyciskiem myszy.

14. TRIBALL DO ŚRODKA CIĘŻKOŚCI

Zwiększono szybkość narzędzia przy dużych złożeniach.

15. ŚCIANA DO DXF/EKSPORT BLACHY DO DXF

Ulepszono zarządzanie kwestiami graficznymi elementów w narzędziach. Użytkownik ma możliwość ustawienia charakterystyki eksportowanych linii gięcia. Dodatkowo wprowadzono możliwość nazewnictwa po materiale i grubości blachy.

16. IMPORT 3DXF ZE SKANERA

Ulepszone narzędzie, teraz importowane pliki 3D DXF (warstwy) są konwertowane na złożenia.

17. GENERATOR BARIEREK/BALUSTRAD

Wprowadzono nowe narzędzie-generator barierek i balustrad. Narzędzie pozwala na automatyczne wstawianie przęseł, które są definiowane przez użytkownika. Każdy z elementów składowych może zostać zmieniony zgodnie z życzeniem użytkownika.

18. ZAAWANSOWANY MENADŻER PROJEKTU

Narzędzie PRO-Active Manager zostało udoskonalone dzięki kilku nowym funkcjom, które zwiększają produktywność i upraszczają operacje:

a) Możliwość dodania obrazu jako załącznik do części/złożenia

b) Dodano opcję przetwarzania elementów podrzędnych złożenia nieuwzględnionego w zestawieniu komponentów.

c) Arkusz blachy w BOM- poprawiono raport rozwiniętej powierzchni arkusza blachy. W przypadku opcji 1 możliwe jest uzyskanie obszaru ramki ograniczającej rozwiniętej ściany. W przypadku wartości 0 lub braku parametru zgłaszana jest rzeczywista powierzchnia rozwiniętej ściany.

d) Dodano opcje uzyskiwania liczby i promienia zagięć części arkusza blachy.

e) W widoku drzewka operacji, dzieląc arkusze blach według typu, elementy są teraz podzielone na arkusze płaskie i arkusze z zagięciami.

f) Możliwość wyeksportowania podglądu części do Excela

g) Dodano możliwość sortowania elementów w BOM ze względu na typ

h) Możliwość zaznaczenia wygaszonych elementów za pomocą funkcji szukaj

i) Możliwość ustawienia filtrowania wierszy w BOM

j) Dodano możliwość wyświetlania zestawień materiałów w osobnym oknie, również domyślnie

k) Poprawiono zarządzanie podglądem z poziomu narzędzia

19. USTAW STATUS

Zaktualizowano i przyspieszono działanie narzędzia.

Polecamy również
©  2024 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone