17 maja, 2019

Wymiana danych pomiędzy IRONCAD i Autodesk Inventor

IC0319

Oprogramowanie CAD 3D staje się coraz bardziej powszechne, a ilość różnych programów systematycznie wzrasta. Dla wielu użytkowników bardzo ważną kwestią jest opcja wymiany danych pomiędzy programami. IRONCAD oferuje tę możliwość dzięki dedykowanemu modułowi Translator, który pozwala na bezpośrednie otwieranie plików z innych systemów CAD 3D. Poniżej przedstawiono ten proces na przykładzie programu Autodesk Inventor.

IRONCAD jako jedyny program CAD 3D, posiada wbudowane dwa silniki graficzne – PARASOLID (Siemens) i ACIS (Dassault Systemes). Dzięki temu  nie tylko przewyższa funkcjonalnością wiele konkurencyjnych systemów, ale może również z nimi bezpośrednio współpracować. Dlatego użytkownicy nie muszą tworzyć projektów od podstaw – mogą skorzystać z wbudowanych narzędzi, które pozwalają na import i edycję plików 3D.

Import plików z Autodesk Inventor w kilku krokach

1. Ze względu na to, że program Inventor działa na silniku graficznym ACIS, w scenie programu IRONCAD ustawiamy ten silnik jako domyślny.

Jak to zrobić? W scenie, po lewej stronie interfejsu programu, przechodzimy do okna Właściwości i wybieramy typ jądra dla nowej części: ACIS.

Zmiana Silnika Graficznego

IRONCAD 2019  umożliwia import plików z programu Inventor w wersjach od V11 do V2019 w formatach: *.ipt, *.aim.

2. W zakładce „Zespół” wybieramy funkcję „Import”/Wybierz plik 3D.

Zespół Import

3. Opcje importu

IRONCAD umożliwia import plików z wielu systemów CAD 3D. W oknie Importuj plik dostępna jest lista formatów, jakie można wczytać do programu.

Należy pamiętać, aby pliki poszczególnych komponentów z programu Inventor (.ipt) znajdowały się w tej samej lokalizacji, co plik całego złożenia (.aim).

Importuj Plik

Po wybraniu Opcje importu mamy możliwość spersonalizowania ustawień dostosowanych do formatu wczytywanego projektu. Poniższy print screen przedstawia ogólne ustawienia, jakie możemy zastosować podczas importu plików z programu Inventor.

Opcje Importu

4. Przykład zaimportowanego projektu z Autodesk Inventor.

Przykład Inventor

5. Co ważne, zaimportowane dane z programu Inventor zachowują swoją pierwotną strukturę. Oznacza to, że układ zespołów, części, a także nazewnictwo oraz dane dodatkowe pozostają niezmienione.

  • Przykład automatycznie stworzonej struktury drzewa w Przeglądarce sceny:
Drzewko

– Zespół (żółta ikona) – AssembledBotWired

– Podzespół (żółta ikona) - gearbox

– Część (niebieska ikona) – am-3948-250 500H x 250IN Spacer

  • Struktura części - jeśli w programie Inventor komponent został skopiowany z powiązaniem lub wykonano jego szyk kołowy, prostokątny itp., wówczas zmiana zostaje wprowadzona do wszystkich powiązanych elementów.
Struktura Części
  • Program automatycznie pobiera nazwę, numer oraz materiał zaimportowanego komponentu wraz z dodatkowymi danymi.
Dane Dodatkowe

6. IRONCAD posiada także wbudowane funkcje, które pozwalają na edycję zaimportowanych elementów.

Edycja

Kompatybilność IRONCAD z innymi systemami CAD 3D

Poza programem Autodesk Inventor, IRONCAD współpracuje również z innymi systemami, m.in. CATIA®, Pro/E (CREO)®, SOLIDWORKS®, UG NX®, Solid Edge® oraz obsługującymi natywne formaty, np. STEP, SAT, X_T, IGES.

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone