Szkolenie z modułu MES

Czas trwania: 2 dni ( 16 godzin )

Plan szkolenia

Dzień 1

 • Prezentacja ogólna;
 • Zarys podstaw teoretycznych;
 • Metodologia postępowania;
 • Narzędzia interfejsu użytkownika;
 • Praca z geometrią;
 • Tworzenie bezpośrednie geometrii vs. Import geometrii;
 • Części oraz złożenia;
 • Dostępne formaty geometrii dla modelowania za pomocą MES;
 • Przygotowanie analizy MES;
 • Struktura wymaganych danych wejściowych;
 • Dodatkowe parametry;
 • Definiowanie własności materiałowych;
 • Bezpośrednia definicja;
 • Wykorzystanie bibliotek materiałowych;
 • Definiowanie własności elementów skończonych;
 • Elementy jednowymiarowe (belki, pręty, cięgna);
 • Elementy powierzchniowe;
 • Elementy bryłowe;
 • Połączenia;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Dzień 2

 • Definicja warunków Brzegowych;
 • Układy współrzędnych;
 • Przykładanie obciążeń do geometrii CAD;
 • Rodzaje obciążeń;
 • Ustawienia i opcje wyświetlania;
 • Dyskretyzacja modelu (tworzenie siatki);
 • Automatyczne odświeżanie siatki;
 • Kontrola gęstości podziału;
 • Orientacja wektora materiału;
 • Przygotowanie analizy dla solwera;
 • Definiowanie zestawów analiz;
 • Sprawdzenie modelu;
 • Opcje parametrów rozwiązywania;
 • Wybór rodzaju analizy;
 • Model Input;
 • Solution Controls;
 • Model Output;
 • Metody wizualizacji wyników obliczeń;
 • Tworzenie raportu;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Tematy uzupełniające:

 • Przygotowanie analizy naprężeń wstępnych, modalnej i wyboczenia;
 • Wymagane dane wejściowe;
 • Sprawdzenie poprawności modelu;
 • Dane wyjściowe;
 • Ćwiczenia praktyczne;
Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone