Szkolenie podstawowe IRONCAD - IronCAD

Szkolenie podstawowe
IRONCAD

Czas trwania: 2 dni ( 16 godzin )

Dzień 1

1. Zapoznanie się z oprogramowaniem CAD 3D IronCAD

 • Proces uruchamiania programu
 • Struktura programu
 • Interfejs użytkownika
 • Wykaz narzędzi
 • Zapis, import oraz eksport plików

 

2. Poruszanie się w przestrzeni modelu - zarządzanie projektem

 

3. Podstawy modelowania bezpośredniego w środowisku 3D

 • Katalogi predefiniowanych elementów
 • Wykorzystanie narzędzi: InteliKształty, InteliWymiary, InteliZatrzaski
 • Szkic 2D (wiązania geometryczne, wymiarowanie)
 • Bryły wydrążone – operacja Skorupa
 • Fazowania, zaokrąglenia
 • Kreator wyciągnięć oraz usuwania materiału
 • Katalogi i elementy definiowane przez użytkownika
 • Kreator otworów definiowanych

4. Reedycja modelu

 

5. Zapoznanie się z narzędziem TriBall

 

6. Generowanie złożeń

 • Wstawianie części i podzespołów
 • Definiowanie wiązań
 • Analiza kolizji
 • Tworzenie części w kontekście zespołu
 • Wstawianie elementów znormalizowanych

 

7. Modelowanie standardowe

 • Import DXF/DWG oraz przekształcenie w 3D
 • Wyciągnięcie przez obrót
 • Szyk kołowy
 • Wyciągnięcie po ścieżce

Dzień 2

1. Tworzenie rysunku 2D na podstawie modelu 3D

 • Ustawienia arkusza
 • Generowanie widoków
 • Przekroje
 • Widoki szczegółu
 • Wymiarowanie
 • Lista części
 • Numerowanie pozycji
 • Definiowanie własnych szablonów
 • Wydruk dokumentu

2. Arkusz blachy

 • Wybór rodzaju blachy
 • Dodawanie własnego rodzaju arkusza blachy
 • Import rozwinięcia z pliku DXF
 • Funkcja Szkic zgięcia

3. Podstawy formowania konstrukcji blaszanych

 • Podstawy i zagięcia
 • Zakrzywiona podstawa
 • Wycięcia
 • Fazowanie, zaokrąglenie
 • Wytłoczenia
 • Wyciągnięcie po profilach
 • Połączenie narożnika
 • Tworzenie rysunku na podstawie modelu


4. Omówienie narzędzi modułu IC-Normalia

 

5. Powtórzenie wybranych zagadnień

Polecamy również
©  2022 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone