Jak przygotować własne narzędzia formowania blach w IronCAD?

14 lutego, 2018

Jak przygotować własne narzędzia formowania blach w IRONCAD?

Program IRONCAD posiada wiele funkcji wspierających projektowanie elementów blaszanych. Jedną z nich jest generowanie własnych narzędzi do formowania blach. Są to części działające, jak tłoczniki, które modyfikują arkusz blachy w taki sposób, aby utworzyć w nim odpowiednie operacje formowania np. odgięcia czy szczeliny.

Aby stworzyć własne narzędzie formowania blach należy kolejno:

1. Zamodelować część, którą użyjemy jako narzędzie formowania.

2. Kliknąć Narzędzie do otworów z paska narzędzi Arkusz blachy.

3. Następnie w oknie Właściwości dla aktywowanej funkcji:

  • Wybrać ścianę jako ścianę zatrzymania – jest to ściana, która definiuje głębokość zatrzymania narzędzia formowania po jego zastosowaniu dla arkusza blachy.

  • Wybrać jedną lub więcej ścian jako powierzchnie do usunięcia. Jeżeli nie chcemy usunąć ścian w momencie zastosowania narzędzia na arkusz blachy, nie należy w tym oknie wskazywać żadnej geometrii.

4. Utworzyć nowy katalog – zakładka Ogólne -> grupa Katalogi -> Nowy. Tworzenie własnych katalogów z narzędziami formowania, pozwala na ich szybkie i intuicyjne dodanie do danego arkusza blachy.

5. Umieścić stworzone narzędzie w katalogu, przeciągając je lewym przyciskiem myszy w jego obszar.

6. Przeciągnąć lewym przyciskiem myszy narzędzie formowania z biblioteki na ścianę arkusza blachy, który ma zostać zmodyfikowany. Ściana, do której stosujemy narzędzie odpowiada powierzchni stop samego narzędzia. Domyślnie narzędzie porusza się w dół.

W oknie Właściwości można również definiować wartości promienia krawędzi oraz odsunięcia narzędzia względem ściany na którą jest dodawane.

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone