Nowości w VisualCAD/CAM 2019 - IronCAD

6 marca, 2019

Nowości w VisualCAD/CAM 2019

Banner

Informujemy o ukazaniu się najnowszej wersji oprogramowania VisualCAD/CAM 2019 . Zapraszamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością w programach: VisualCAD 2019, VisualCAM 2019 oraz VisualMill 2019.

VisualCAD 2019

W VisualCAD 2019 wprowadzono następujące udoskonalenia:

1. Polecenia cofania i ponawiania widoku zostały dodane do paska narzędzi widoków w VisualCAD.

1

2. Zaimplementowano lepszą obsługę wyświetlania w wysokiej rozdzielczości (4K). VisualCAD skaluje teraz ikony na pasku wstążki dla monitorów o wyższej rozdzielczości, aby nie wydawały się one bardzo małe i trudne do odczytania.

3. Po wywołaniu polecenia zmiany widoku z paska narzędzi Widok, zachowany zostanie istniejący współczynnik powiększenia widoku. Wcześniej polecenie Dopasuj widok było wykonywane przez system po zmianie widoku i wyświetleniu wszystkich obiektów.

4. Polecenie Dopasuj widok zostało zmodyfikowane w celu wykonywania obliczeń dopasowania wybranych obiektów zamiast wszystkich obiektów w programie VisualCAD. Gdy użytkownik wybierze polecenie Dopasuj widok po wybraniu jednego lub więcej obiektów, tylko te obiekty będą używane w obliczeniach dopasowania widoku.

5. Translator plików DXF/DWG został zaktualizowany przy użyciu najnowszych bibliotek OpenDWG. Nowe biblioteki naprawiają ważne błędy w obsłudze plików DXF/DWG.

6. Translator plików IGES/STEP/Parasolid/SAT został zaktualizowany przy użyciu najnowszych bibliotek. Nowe biblioteki naprawiają ważne błędy w obsłudze plików IGES/STEP/Parasolid/SAT.

7. Użytkownicy mogą teraz edytować prostokąt, bezpośrednio wprowadzając wymiary w oknie dialogowym właściwości.


VisualCAM 2019

VisualCAM 2019 umożliwia korzystanie z następujących modułów:

1. Frezowanie (MILL)

2. Toczenie (TURN)

3. Zagnieżdżania (NEST)

4. Moduł płaskorzeźb ART

Każdy z tych modułów można kupić oddzielnie. Poniżej opisano różne udoskonalenia i ulepszenia każdego z modułów.

 

Moduł Frezo-toczenia

Nowy moduł Frezo-toczenia (MILL-TURN) został dodany jako Beta w wydaniu 2019.  Moduł ten zostanie wydany po kilku wstępnych testach przez zainteresowanych klientów. Moduł będzie licencjonowany osobno, można go dodać do innych modułów lub zakupić osobno.

Nowy moduł Frezo-Toczenia został dołączony jako moduł Beta do produktu CAM 2019.

2

VisualCAM 2019

Zmiany w konfiguracji

Od wersji 2019 moduł toczenia został dodany do konfiguracji STD,EXP,PRO,PRE za darmo!  Teraz klienci, którzy zakupią moduł frezowania w wersji standard, ekspert, professional oraz premium mogą korzystać z modułu toczenia za darmo.

Moduł toczenia dodany za darmo do licencji frezowania w konfiguracji standard i wyżej.

 

UŻYTECZNOŚĆ

1. Pole głębokość cięcia zostało dodane do okna narzędzi frezowania i toczenia jako element właściwości. Wartość może być wykorzystana w operacjach wymagających wielu głębokości.

32. Konflikty numerów narzędzi są oznaczane przed przetworzeniem operacji. Gdy użytkownik wykona ich wiele, używając różnych narzędzi z tym samym numerem, zostanie on o tym poinformowany. Podczas tworzenia półfabrykatu cylindrycznego oś cylindra jest automatycznie ustawiana do osi Z maszyny.

4

3. Poprawiono wyświetlanie w rozdzielczości 4K. VisualCAM skaluje ikony wstążki, aby nie były zbyt małe i zbyt trudne do odczytania.

4. Wczytywanie i zapisywanie bibliotek narzędzi otwiera lokalizację ostatnio wczytanych i zapisanych narzędzi zamiast ostatnio otwieranych.

5. Podgląd narzędzi jest wykonywany w układzie współrzędnych narzędzia w celu lepszej wizualizacji.

6. Usunięto okno z informacją o Ścieżce Narzędzia z Narzędzi/Przeglądarki w celu poprawy widoczności. Informacja będzie wyświetlona jako pojedyncza linia na pasku tytułowym edytora Ścieżki Narzędzia.

7. Informacje o konfiguracji mogą być wyświetlane w edytorze Narzędzia Ścieżki. Błędy są oznaczane i wyświetlane w ścieżce narzędzia, jeżeli konfiguracja nie jest osiągalna.

WYSZUKIWANIE CECH

1. Możliwość dodania zakładki cechy do okna z drzewem operacji i symulacji.

5

2. Dodano nową cechę „Skorupa”. Ta funkcja może być przydatna, gdy konieczne jest profilowanie zewnętrznej granicy lub obrysu modelu części.

6

Różne typy wykrywanych cech i obrabianych w VisualCAD / CAM pokazano poniżej.

 

7

 

CYKLE 2.5 D

1. Nowa obróbka noża oscylacyjnego została dodana do VisualCAM. Ta operacja pozwala użytkownikom zaprogramować nóż tnący do operacji cięcia na cienkich arkuszach materiałów. Nóż zostanie wsunięty i obrócony, aby mógł odciąć wejściowy kształt.

8

2. Wprowadzono nowe opcje obróbki naroży do cyklu profilowania. Mają różne zastosowania, takie jak obróbka drewna, cięcie laserowe itp. Zostały one przedstawione poniżej.

9

3. Dodano opcję zagnieżdżania w zakładce Sortowanie dla cyklu profilowania.

10

4. Możliwość planowania powierzchni bezpośrednio na półfabrykacie, bez konieczności dodawania krzywych prowadzących.

11

CYKLE 3-OSIOWE

1. Wdrożono obróbkę trochoidalną z punktu startowego do lokalizacji pierwszego cięcia. Redukuje to czas ładowania narzędzi, zwłaszcza w przypadku wysokich prędkości. Przykład pokazano poniżej.

12

 

2. Algorytm czyszczenia powierzchni płaskich został poprawiony, co przekłada się na większą dokładność. Przykład pokazano poniżej.

13

3. Dodano opcję grupowania dla 3 osiowej obróbki kieszeni, podobną do tej dostępnej w 2.5 osiowym profilowaniu i grawerowaniu.

4. Wygładzono ruchy połączeń cięć w równoległym wykończeniu.

 14

 

5. Dodano nowy parametr - minimalna długość cięcia do obróbki ołówkowej. Ponadto algorytm obróbki ołówkowej został przebudowany, co ma pozytywny wpływ na wydajność. Poniżej pokazano przykład.

 15

 

CYKLE 4-OSIOWE

W przypadku ustawienia transferu na Zastosuj G, pośrednie punkty nie wychodzą podczas ruchu czwartej osi. Pozwala to na obrót części z wykorzystaniem łuku zamiast ruchu liniowego.

 

CYKLE 5-OSIOWE

Możliwość programowania maszyn z pochyloną głowicą roboczą.  Pochylone głowice charakteryzują się tym, że główna oś obrotu i pomocnicza nie są do siebie prostopadłe. W wersji 2019 jest możliwość zdefiniowania kąta pochylenia osi głównej obrotu do osi pomocniczej.

 16

 

WIERCENIE

Narzędzia zdefiniowane przez użytkownika mogą być używane podczas wiercenia. Dostępne narzędzia dla wiercenia pokazano poniżej.

17

 

POSUWY / PRĘDKOŚCI

Kalkulator posuwów pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości wrzeciona z wybranego pola w kalkulatorze.

18

 

SYMULACJE

1. Dodano możliwość zatrzymania symulacji po wystąpieniu pierwszego błędu.

19

2. Kolizje spowodowane trzonem narzędzia skrawającego są wykrywane i oznaczane jako błędy.

20

3. Porównanie części/podstawy wyświetla wynik porównania od razu po wybraniu przycisku porównania.

SYMULACJE MASZYN

Dodano dodatkowe modele maszyn do wbudowanej biblioteki symulacji.

21

 

POST-PROCESOR

  1. Zaimplementowano możliwość dodania kodu chłodziwa po zmianie narzędzia.
  2. Dodano wiele nowych zmiennych do programowania 5 osiowego.

MODUŁ TOCZENIA

Bryła z cechami do frezowania może być teraz wskazana jako część do toczenia. Program automatycznie stworzy odpowiednią część do operacji toczenia.

22

 

ZAGNIEŻDŻANIE (NEST)

1. Możliwość zagnieżdżania krzywych 2D oraz wczytanych brył 3D.

23

2. Możliwość definiowania arkusza bez konieczności tworzenia geometrii 2D.

24

3. Okna Podgląd i Utwórz Zbiór zostały rozdzielone dla zwiększenia użyteczności.

254. Części, które nie zostały poddane nestingowi są odpowiednio oznaczone.

5. Interfejs niektórych okien dialogowych został przebudowany, aby poprawić wyświetlanie w rozdzielczości 1440x900.

6. Naciśnięcie przycisku Utwórz Zbiór powoduje automatyczne przejście do okna Podgląd i pokazuje symulację nestingu.

Polecamy również
©  2022 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone