11 marca, 2024

Nowości w IC Normalia 2024

Łożyska

Możliwy jest teraz wybór różnych średnic wewnętrznych.

Otwory

Dodano opcję sprawdzania długości gwintu, nawet jeśli otwór był przelotowy.

Elementy złączne

Ulepszono ostatni otwór części poprzez dodanie kontroli dla dodatkowej wartości długości dla gwintowania.

Podziel Kształtownik

Ulepszono narzędzie, dodając tolerancje cięcia z przodu i z tyłu (podświetlenie niebieskie — toll. 1

i zielone — toll. 2).

Znajdź Równe Elementy

Dodano nowe narzędzie do wyszukiwania i zliczania wszystkich elementów o tej samej nazwie lub numerze części.

Ściana do DXF, Eksport Blachy do DXF

Ulepszono narzędzie, dodając dodatkowe dane do eksportu.

Menadżer Zewnętrznych Plików

Ulepszono okno dialogowe do zapisywania niepołączonych elementów, teraz można osobno wybrać kopiowanie powiązanych plików 2D i ponowne przypisanie plików połączonych 2D. Znacznie poprawiona została szybkość wyszukiwania/zastępowania tekstu.

IPROCADViewer

Dodano wskaźnik osi kartezjańskiej w punkcie 0,0.

Zaawansowany Menadżer Projektu

Narzędzie PRO-Active Manager zostało ulepszone i wzbogacone o nowe funkcje:

1. Ikona w widoku drzewa

Ulepszono zarządzanie widokiem drzewa poprzez dodanie ikon wskazujących status zespołu (rozszerzony lub traktowany jako część) i części strukturalnych.

2. Eksport Listy części BOM do Excel nowe ustawienia

Podczas eksportowania do programu Excel za pomocą pliku źródłowego, położenie początkowe tytułów można określić za pomocą <#StartTITLEs>, a położenie początkowe Listy części BOM za pomocą <#StartBOM>.

Podczas eksportowania programu Excel z wykorzystaniem pliku źródłowego: jeśli w pierwszym wierszu Tytuły pliku Excel znajduje się komórka z już ustawioną wartością cykl eksportu nie nadpisze jej, ale przejdzie do następnej pustej komórki.

3. Eksport Multi Listy części BOM do Excel

Ulepszony wielokrotny eksport plików Excel.

Ulepszona opcja eksportu wszystkich tabel do pojedynczego pliku Excel. Ulepszenie dotyczy głównie eksportu do pliku źródłowego zdefiniowanego w Konfiguracjach List części BOM.

4. Eksport Listy części BOM z załącznikiem do programu Excel

Dodano opcję kontrolowania kolumny, do której eksportowany jest załącznik IPROAttachment.

5. Skompresowana strukturalna Lista części BOM

Dodano opcję dla skompresowanej strukturalnej Listy części BOM, która pozwoli na prawidłowe  dopasowanie Listy części BOM z 5 zerami (np. 0001.1.2).

6. Zarządzanie cenami

Obliczanie ceny odbywa się również za pomocą pola "Opcje" w Konfiguracjach Listy części BOM; umożliwia to korzystanie z różnych metod obliczania z możliwością przedstawienia ich w tej samej Liście części BOM.

Na przykład dodano możliwość wyszukiwania według materiału, dodając opcję <MATERIAL> dla opcji Łącznik danych... "IPROBOMPriceList".

Dodano jednostki miary:

- 20 - według milimetrów liniowych

- 30 - według milimetrów kwadratowych

- 40 - milimetry sześcienne

Polecamy również
©  2024 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone