Nowości w aktualizacji PU1 dla IronCAD 2020 - IronCAD

22 czerwca, 2020

Nowości w aktualizacji PU1 dla IronCAD 2020

Z przyjemnością informujemy o najnowszym wydaniu IRONCAD 2020 Product Update #1. Aktualizacja skupia się przede wszystkim na podniesieniu produktywności. Nowa wersja zawiera wiele ulepszeń i poprawek, które pomogą Ci wdrożyć innowacje i szybciej wprowadzać produkty na rynek. Wiodącym celem zmian było skupienie się na wydajności, ciągłej poprawie jakości programu i usprawnieniach, dzięki którym, proces projektowania może być bardziej produktywny.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat dodanych lub poprawionych funkcji:

Wydajność dużych zespołów

Aktualizacja IRONCAD 2020 Product Update 1 znacznie poprawiła wydajność pracy z dużymi złożeniami, pozwalając użytkownikom na wydajniejszą pracę. Poprawki w tym aspekcie obejmują:

Wydajność otwierania/zapisu/importu plików

Kolejne ulepszenia skracające czas otwierania/zapisu dużych plików zawierających rozbudowane złożenia.

Szybsze tworzenie/aktualizowanie widoków w module Rysunek

Poprawki zwiększające szybkość tworzenia widoków w module Rysunek, zwłaszcza w przypadku dużych plików.

Poprawiona interakcja z kamerą w module rysunek

Dodano nowe opcje sterowania funkcjami, które mogą ograniczać wydajność, aby poprawić ogólną interakcję kamery. W polu Narzędzia/Opcje/Rysunek techniczny/Wyświetlanie pojawiła się nowa opcja odpowiedzialna za sterowanie wyświetlaniem przecinających się linii wymiarowych. Ta zmiana znacznie poprawi pracę z rysunkiem zawierającym wiele adnotacji.

Ulepszenia modułu Rysunek

Tworzenie dokumentacji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na część/zespół

Nowe polecenie pozwalające na utworzenie dokumentacji płaskiej w oparciu o zaznaczony element na scenie 3D. Opcja pozwala użytkownikowi na szybkie utworzenie rysunku lub rysunku pakietowego dla zaznaczonych części/złożeń.

Właściwość tekstu – wyświetlanie skali

Dodano funkcjonalność pozwalającą na automatyczne uzyskanie skali widoku i umieszczanie jej we właściwościach tekstowych. Dodanie tego pola w tabelce rysunkowej i zapisanie pliku jako szablon pozwoli na automatyczne wpisywanie skali.

Ukrywanie gwintu na wielu wybranych widokach

Nowa opcja umożliwiająca wybór kilku widoków i ukrycie wszystkich gwintów przeniesionych ze sceny w jednym poleceniu. Przyspiesza to proces pokazywania/ukrywania przeniesionych adnotacji w rysunkach.

Wyłącz elementy złączne z przekroju

Dodano możliwość wyłączenia elementów złącznych w widokach przekroju, tak aby ich nie wycinać. Zazwyczaj elementy złączne nie są przycinane w rysunkach szczegółowych, a nowa aktualizacja pozwala na proste wyłączenia przecinania tych elementów.

Pole wyszukiwarki w oknie tworzenia rysunków pakietowych

Dodano możliwość wyszukiwania nazw części w drzewie okna generowania rysunków pakietowych, aby ułatwić lokalizowanie elementów do włączenia/wykluczenia.

Ponowne wykorzystanie kompletnych rysunków ICD przy tworzeniu rysunków pakietowych (obsługa wymiarów, adnotacji i widoków)

Dodano możliwość wykorzystania wspólnych części, które mają już wygenerowane rysunki do tworzenia rysunków pakietowych. Korzystając z tej możliwości, można zaimportować wspólne rysunki komponentów do katalogu, a następnie użyć ich w scenach, aby połączyć je podczas tworzenia rysunków pakietowych.

Tworzenie rysunku widoku masowego z inną nazwą rysunku

Dodano możliwość zmiany rysunku, który ma być użyty do tworzenia lub aktualizacji w oknie dialogowym tworzenia rysunków pakietowych, aby umożliwić wybór istniejących rysunków, w przypadku, gdy rysunek nie ma tej samej nazwy co pliki.

Usuwanie przekrojów cząstkowych z poziomu menu kontekstowego

W menu kontekstowym wyświetlanym po wciśnięciu prawego przycisku myszy dodano możliwość usuwania przekrojów cząstkowych. Wszystkie przekroje zostaną wyświetlone na liście, aby umożliwić usunięcie określonych widoków.

Rozmieszczenie wymiarów kątowych w ISO

Zaktualizowano wymiarowanie kątów, tak aby było zgodne z rozmieszczeniem wymiarów kątowych wg ISO.

Pionowy tekst z linią odniesienia

Nowa opcja pozwalająca na pionowe ustawienie tekstu z linią odniesienia. Orientacja tekstu może być ustawiona dla pojedynczego wymiaru lub globalnie - dla całego stylu.

Umiejscowienie wymiarów pod/nad skryptem

Nowe ustawienie stylu, które umożliwia zdefiniowanie poziomego wyrównania pod/nad skryptem w wymiarach. To ustawienie pozwala na zdefiniowanie domyślnej lokalizacji tekstu wymiarowego.

Domyślne ustawienia właściwości stylu wypełnienia przy wyborze koloru

Nowe zachowanie domyślnych ustawień stylu wypełnienia po wyborze pełnego koloru. Suwaki automatycznie ustawiają maksymalną wartość w celu uzyskania prawdziwych odcieni kolorów.

Zwiększona użyteczność i ulepszenie interfejsu użytkownika

Pasek szybkiego dostępu widoczny po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Po kliknięciu prawego przycisku myszy pasek szybkiego dostępu (domyślnie widoczny po wciśnięciu klawisza S) pojawi się nad menu. Pozwala to na uzyskanie opcji w szybszy sposób bez konieczności używania przypisanego przycisku.

Zmieniona lokalizacja szablonów

Lokalizacja folderów szablonów została zaktualizowana i wskazuje folder AppData. Pozwala to na edycję i zapisywanie szablonów, które automatycznie wskażą folder z możliwością zapisu.

Ogólne usprawnienia w modelowaniu

Automatyczne wyrównanie wygięć do podstawy

Nowe ustawienie pozwalające na automatyczne wyrównanie wygięć do podstawy, gdy zawiera ona zaawansowane kąty. Wystarczy upuścić gięcie, a zamknięty narożnik zostanie utworzony automatycznie.

Minimalny promień gięcia jako parametr

Dodano możliwość ustawienia minimalnego promienia gięcia w części blaszanej jako parametr. Pozwala to na uzyskanie większej kontroli nad modelami.

Automatyczne wyrównanie podcięć

Standardowo, utworzone podcięcie zmieni swoją długość, tak aby przejść do końca zgięcia na podstawie. Takie zachowanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na znalezienie odpowiedniej wartości. Zostanie to wykonane parametrycznie, jeżeli wyrażenie zostanie usunięte, to będzie wykorzystana wartość ustawiona przez użytkownika.

Wsparcie trasowania linii gięcia do punktu

Opcja trasowania linii gięcia do punktu pomiędzy dwoma profilami.

Polecamy również
©  2020 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone