Nowości w IC-Normalia 2021 - IronCAD

28 grudnia, 2020

Nowości w IC-Normalia 2021

Ulepszenie narzędzia Eksport blachy do DXF

To narzędzie zostało poprawione, a dodatkowo w oknie dialogowym jest teraz dostępna nowa opcja pozwalająca na umieszczenie na rysunku rozwinięcia w dxf również ścian równoległych do tego rozwinięcia.

Nowe funkcje w Generatora kształtowników

W nowej wersji do generatora dodano opcje zastępowania grupy kształtowników o tym samym przekroju, kształtownikami o innym przekroju. Można zastąpić kształtowniki znajdujące się w tym samym złożeniu lub w całej scenie. Tę opcję można uruchomić edytując właściwości istniejącego kształtownika.

Ulepszenie narzędzia PRO Active Manager

W konfiguracji Listy części (BOM) można teraz wyznaczyć masę pojedynczej części, jak i całkowitą masę dla wszystkich elementów takiego samego typu.

Nowe możliwości w narzędziu Menadżer rewizji

Kiedy tworzona jest rewizja danego elementu, jego kopia jest zapisywana w podfolderze „Rewizje” aktualnego folderu. Ponadto możliwe jest otwarcie uprzednio zapisanej wersji w osobnej scenie IRONCAD.

Nowe narzędzie Import zeskanowanych plików DXF3D

Zwykle skaner 3D posiada narzędzia które pozwalają użytkownikowi na eksport zeskanowanych punktów w kilku formatach. W IRONCAD dodano nowe narzędzie, dzięki któremu można zaimportować plik DXF3D wygenerowany przez aplikację skanera 3D.

Nowe możliwości funkcji Ściana do DXF

W nowej wersji przeciągając narzędzie prawym przyciskiem myszy na wybraną ścianę, pojawi się okno dialogowe, w którym będzie można wybrać ściany równoległe, ściany współpłaszczyznowe oraz skonfigurować dodatkowe ustawienia

Dodatkowa opcja w narzędziu View Manager

W tym narzędziu dodano możliwość ustawienia wymiarów generowanych do dokumentu zewnętrznego grafik/widoków.

Ulepszenie Tekst 3D

Tworząc tekst 3D z użyciem Profil BSplajn można teraz konfigurować wysokość pola tekstowego za pomocą uchwytów i okna dialogowego, w którym można wpisać odpowiednią wartość wysokości.

Dodatkowa opcja w funkcji Utwórz PRO Aktywną Część

W tym narzędziu jest teraz możliwość eksportu rysunków dwg dla każdego z rekordów tabeli

Nowe narzędzie Ustaw kategorię

Do katalogu dodano nowe polecenie odpowiadające za ustawienie kategorii dla projektowanego elementu.

Nowe narzędzie Ustaw kolor

W katalogu można teraz znaleźć nowe polecenie odpowiadające za ustawienie koloru projektowanego elementu. Można również edytować odcienie kolorów wyświetlanych na liście.

Nowe narzędzie Stwórz płaszczyznę połącze

Do katalogu dodano nowe narzędzie ułatwiające tworzenie krzywej podczas projektowania instalacji rurowych. Narzędzie jest pomocne przy definiowaniu promienia kolan.

Dodano możliwość przeniesienia ustawień z zainstalowanej wersji IRONCAD do innej wersji. Służy do tego nowa zakładka Migracja ustawień IRONCAD

Polecamy również
©  2021 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone