IC-Normalia 2020 - Wiosenna aktualizacja - IronCAD

9 czerwca, 2020

IC-Normalia 2020 - Wiosenna aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, które pojawiły się w wiosennej aktualizacji do IC-Normalia 2020.

Zaawansowany Menadżer Projektu

Drzewo Typ Elementu oddziela zewnętrznie połączone elementy oraz dzieli profile uwzględniając typ i podając całkowitą długość.

Ulepszone zarządzanie właściwościami pozwala uniknąć niepożądanych zmian podczas edycji w kilku elementach naraz.

Kształtowniki

Poprawiono wydajność pracy z dużymi zespołami (> 1000 części) zawierającymi wiele kształtowników połączonych zewnętrznie.

Dodano narzędzie do pozycjonowania parametrycznych balustrad.

Poprawiono narzędzia - docinanie i łączenie narożników.

Dodano nowe narzędzie Szybkie Docięcie, pozwalające na docięcie profilu do najbliższego elementu. Funkcjonalność działa również z wielokrotnym zaznaczeniem (upuszczenie prawym przyciskiem myszy).

Poprawiono pozycjonowanie na ścieżce 3D – pojawiła się możliwość dodania odsunięcia z wykorzystaniem TriBalla.

Narzędzia wstawiające zaślepki i żebra zostały poprawione.

Dodano opcję wstawiania profili szczegółowych / uproszczonych / kwadratowych.

Dodano standardowe profile aluminiowe.

Generator zmiennej

Jeśli liczba wymaganych miejsc po przecinku jest > 0, to do liczb całkowitych dodają się również zera.

Menadżer Zewnętrznych Plików

Drzewo Nie połączone zostało poprawione, tak aby wyświetlanie relacji było lepiej widoczne.

Rozstrzel Model

Dodano więcej opcji odpowiedzialnych za zarządzanie rozstrzeleniem.

Eksport blachy do DXF

W nowej wersji nakładki jest możliwy eksport linii gięcia oraz adnotacji bez wykorzystania pliku szablonu icd. Eksport z wykorzystaniem szablonu nadal jest dostępny.

Ściana do DXF i Profil do DXF

Ustawienia IC-Normalia zostały wzbogacone o możliwość wskazania miejsca zapisu eksportowanych plików.

Materiał blachy

Dodano nowe narzędzie ułatwiające zarządzanie materiałem oraz grubością blach znajdujących się na scenie.

Gwint wału

Zwiększono ilość dostępnych norm w generatorze gwintu wału.

Rozbicie szyku

Dodano nowe narzędzie umożliwiające rozbicie szyku na osobne elementy z zachowaniem połączenia pomiędzy nimi.

Szczelina

Dodano narzędzie pozwalające tworzyć parametryczne szczeliny.

Menadżer Widoku

Dodano narzędzie pozwalające zapisać widok kamery, aktywną konfigurację oraz widoczność elementów. Jeśli wybrana jest konfiguracja domyślna, to narzędzie zapisze również stan dostępności elementów. Jest to rodzaj zapisu kamery oraz konfiguracji, z podglądem obrazu i kilkoma polami tekstowymi do wykorzystania w dokumentacji. Wszystkie te informacje mogą być eksportowane do zewnętrznego dokumentu.

Menadżer Biblioteki

Dodano aplikację odpowiedzialną za kontrolę standaryzowanych części (elementy złączne, kształtowniki) w zewnętrznym oknie. Ponadto, kliknięcie ikony komponentu znormalizowanego automatycznie otworzy Menadżera Biblioteki.

IPROExport3D – IPROExport2D - IPROPrint

W nowej wersji nakładki istnieje możliwość upuszczenia plików bezpośrednio na listę plików.

Menadżer konfiguracji

Dodano narzędzie do zaawansowanego zarządzania konfiguracjami.

Dodaj notatkę

Nowe narzędzie do zarządzania notatkami. Narzędzie jest dostępne również w Menadżerze Projektu.

Otwory

Otwory są grupowane w drzewku.

IPROCADViewer – IPROCombineDrawings

Kilka ogólnych usprawnień w zakresie tych narzędzi.

Ogólne

Aplikacja jest obecnie oparta na .NET Framework 4.8

Wdrożono obsługę monitorów 2K-4K oraz obsługę konfiguracji dwuekranowej.

Polecamy również
©  2020 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone