29 marca, 2018

GESTY MYSZY W IRONCAD 2018

IRONCAD  2018,  oprócz dostępnych już wcześniej skrótów klawiaturowych, pozwala także na korzystanie z gestów myszy. Dzięki nim użytkownik posiada jeszcze szybszy dostęp do najczęściej używanych poleceń, zarówno w scenie 3D, szkicowniku, jak również podczas tworzenia dokumentacji 2D. Korzystanie z tego narzędzia oszczędza czas podczas codziennego projektowania, szczególnie, gdy często korzystamy na przemian z kilku funkcji.

Aby skonfigurować gesty myszy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu zakładek i wybrać Dostosuj pasek narzędzi / menu / klawiaturę.

 

 

Drugim sposobem jest aktywacja opcji Dostosuj bezpośrednio z gestów myszy.

 

 

Kolejno w oknie Dostosuj  -> zakładka Gesty myszy i pasek szybkiego dostępu możliwe jest przypisanie wybranych funkcji do gestów myszy dla odpowiednich sekcji, np. Scena 3D, Zespół, Część, Funkcja, Arkusz blachy, Szkic, Krawędź czy Ściana,. Co ważne, ilość poleceń dla poszczególnych grup nie jest ograniczona.

Aby dodać wybraną funkcję do danej sekcji gestów myszy, należy odnaleźć ją w liście Dostępne komendy, a następnie przyciskiem Dodaj przypisać ją do odpowiedniej kategorii.

 

 

Dodatkowo w opcjach  IRONCAD 2018 możemy ustawić sposób aktywacji gestów myszy w jego obszarze graficznym. Może być to np. wciśnięcie klawisza S lub automatyczne wywołanie polecenia. Użytkownik ma również możliwość wyboru pomiędzy gestami myszy, a paskiem szybkiego dostępu. Pasek ten pojawia się w miejscu ustalonym w opcjach, przykładowo na górze okna sceny, z funkcjami dla aktualnie wybranego poziomu geometrii (na poniższym przykładzie jest to ściana).

 

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone