Aktualizacja Product Update 1 dla IRONCAD 2018 - IronCAD - CAD 2D/3D

30 maja, 2018

Aktualizacja Product Update 1 dla IRONCAD 2018

 

Miło nam poinformować o ukazaniu się aktualizacji Product Update 1 dla IRONCAD 2018.  Dodaje ona nowe narzędzia przyspieszające projektowanie, dodatkową funkcjonalność w zakresie udostępniania plików zwiększa kompatybilność z najnowszymi wersjami formatów CAD. Aby zwiększyć komfort pracy inżynierów mechaników i konstruktorów, wprowadzono także ulepszenia w interfejsie programu.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi nowościami aktualizacji PU1 dla IRONCAD 2018 . Aktualizacja dostępna jest w wersji angielskiej. Polska wersja Product Update 1 ukaże się już w drugiej połowie czerwca.

 

Narzędzie Powłoka

Funkcjonalność narzędzia Powłoka została rozszerzona m.in. o: możliwość wygenerowania powierzchniowej reprezentacji modelu o zmniejszonej objętości pliku, opcję ustawienia masy rzeczywistej wyeksportowanego obiektu czy też podgląd usuniętych funkcji i części.

 

 

 

Uchwyty dla powierzchni

Product Update 1 wprowadza dodatkowe uchwyty dla operacji wyciągnięcia zdefiniowane na poziomie powierzchni (ścian) oraz szkicu. Zwiększa to swobodę oraz szybkość projektowania w oparciu o istniejącą geometrię.

 

 

Kierunek wyciągnięcia

Nową opcję dodano również do operacji wyciągnięcia. Pozwala ona na wyciągnięcie profilu wzdłuż zdefiniowanego (lub wybranego) kierunku.

 

Aktualizacja interfejsu użytkownika, katalogu startowego oraz skrótów

W Product Update 1 ulepszono menu wstążkowe i katalog startowy. Dodano również nowe skróty klawiaturowe, których opisy znajdują się w zakładce Pomoc.

Nowe przyciski w przeglądarce katalogu

Aktualizacja przyspiesza  zarządzanie w programie katalogami dzięki dodaniu przycisków: “Nowy”, “Otwórz”, “Zapisz” “Zamknij” w obszarze przeglądarki katalogu.

 

 

Podgląd miniatur dla szablonów sceny i rysunku

Aktualizacja wprowadza widok miniatur podczas tworzenia nowej sceny lub rysunku 2D. Ułatwia to wybór odpowiedniego szablonu.

 

 

Wiązanie szczeliny

Dzięki IRONCAD 2018 PU1 istnieje możliwość tworzenia wiązania szczeliny, dzięki dodaniu nowego typu wiązania dla części i zespołów. Pozwala to na uzależnienie ruchu obiektu typu wał względem linii środkowej oraz długości szczeliny.

 

 

Kompatybilność z najnowszymi formatami CAD

Aktualizacja oferuje również zaktualizowany translator formatów CAD. Dzięki niemu projektant może korzystać z najnowszych wersji plików takich programów, jak m.in.:

• Inventor: V11 - V2018

• SolidWorks: 98 - 2018

• SolidEdge: V18 - ST10

 

Udoskonalona współpraca z monitorami 4K

W Producut Update 1 wprowadzono funkcje poprawiające obsługę monitorów 4K. Pośród nich znajdziemy m.in. domyślne ustawienie typu silnika renderującego na DirectX 11 dla wersji systemu Windows 8 i nowszych.

 

Nowe automatyczne wiązania dla punktów magnetycznych

Do punktów magnetycznych aktualizacja PU1 wprowadza dodatkowe wiązanie równoległości osi, dzięki czemu automatyczne powiązanie ze sobą komponentów jest jeszcze prostsze.

 

Narzędzie do zmiany położenia w oparciu o punkty magnetyczne

Specjalne narzędzie pozwala na zmianę lokalizacji części w oparciu o punkty magnetyczne, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne jej upuszczanie w żądane miejsce, a jedynie modyfikacja istniejącej pozycji. Narzędzie wykrywa, rozłącza oraz ponownie tworzy wiązania pomiędzy komponentami dla nowej lokalizacji.

 

 

Zwiększona  funkcjonalność modułu Arkusz blachy o m.in.:

• Okno dialogowe informujące o zmianie kierunku strzałki dla arkusza blachy, co zapobiega przypadkowemu odwróceniu kierunku zaginania, a w rezultacie nieprawidłowym opisom linii gięć w dokumentacji 2D.

• Opcja pozwalająca na ponowne połączenia zagięcia z podstawą.

• Nowa pozycja do wprowadzenia wartości odsunięcia linii gięcia (+ lub -)

 

• Możliwość parametryzacji współczynnika k oraz naddatku i ubytku materiału dla zgięcia

 

Dodatkowe opcje dla narzędzia Pakietowe tworzenie rysunków m.in.:

• Możliwość ustawienia nazwy arkusza w dokumentacji rysunkowej na podstawie właściwości Numer części

• Automatyczne skalowanie widoków w zależności od typu arkusza wybranego szablonu

 

 

Automatyczne znaczniki środka dla łuków w środowisku CAXA Draft:

Nowa opcja w aktualizacji PU1 pozwala na automatyczne oznaczenie środka łuku np. od rzutowanych zaokrągleń, dzięki czemu można zarządzać nimi niezależnie od okręgów.

 

Pobierz Product Update 1 dla IRONCAD 2018 w wersji angielskiej

Aby pobrać aktualizację Product Update 1, w angielskiej wersji językowej, kliknij tutaj >

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone