9 września, 2021

5 korzyści z wykorzystania platformy SYNERGY

Chmura obliczeniowa jest szybko rozwijającym się rozwiązaniem w przypadku przechowywania danych i współpracy. Dzięki współpracy w chmurze wiele osób może uzyskać dostęp, przeglądać i edytować dokument w chmurze z dowolnej lokalizacji, zazwyczaj na dowolnym urządzeniu.

IronCAD niedawno uruchomił platformę IRONCAD SYNERGY. Ten sposób przechowywania i udostępniania danych ma wiele zalet, dzięki którym użytkownicy IRONCAD mogą łączyć się i pracować zbiorowo jako zespół — wydajnie i produktywnie. Oto pięć korzyści płynących ze współpracy w chmurze na platformie IRONCAD SYNERGY.

Korzyści wynikające z zastosowania platformy IRONCAD SYNERGY

Udoskonalona współpraca w zespole

Gdy dokumenty są przechowywane online, łatwiej jest je znaleźć i uzyskać do nich dostęp. Pracownicy nie muszą wysyłać zbędnych maili do członków swojego zespołu tylko po to, aby uzyskać aktualną wersję pliku. Kiedy członkowie zespołu mają dostęp do właściwych wersji plików, dyskusje stają się płynniejsze, a współpraca w zespole znacznie się poprawia. Dzielenie się wszystkimi szczegółami projektu i plikami z całym zespołem zwiększa również zaangażowanie pracowników, ponieważ wszyscy w zespole mają równe szanse aby wpłynąć na finalną wersję projektu.  Usytuowanie w chmurze oznacza również globalny dostęp w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, co przekłada się na lepsze sposoby pracy i komunikacji, zwłaszcza w czasie zmian spowodowanych pandemią. Pracownicy mogą łatwo korzystać z platformy IRONCAD SYNERGY i współpracować w chmurze lub bezpośrednio z poziomu IRONCAD poprzez integrację z programem.

Szybszy dostęp do większych plików

Większość serwerów poczty elektronicznej nie radzi sobie z załącznikami większymi niż 20-25 MB. Aby wysłać duże pliki do współpracowników, musisz albo udostępnić je w trybie offline za pomocą zewnętrznych dysków twardych, albo przesłać pliki do chmury. Udostępnianie plików w trybie offline jest nie tylko czasochłonne, ale również niemożliwe w przypadku zespołów pracujących zdalnie. Przechowywanie w chmurze i współpraca na platformie IRONCAD SYNERGY umożliwiają zespołom szybkie udostępnianie dużych plików bez opóźnień. Po przesłaniu pliku można przekazać to samo udostępnione łącze wszystkim członkom zespołu jednocześnie.

Współpraca asynchroniczna i komunikacja

Znaczenie współpracy asynchronicznej dla firm jest nie do ocenienia. W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami zmian w sposobie pracy, komunikacji i współpracy w organizacjach, a wiele firm po raz pierwszy zostało zmuszonych do pracy zdalnej. Choć taka zmiana była nieunikniona, firmy muszą szukać nowych rozwiązań pod kątem rozwoju sposobu komunikacji. Współpraca asynchroniczna nie oznacza, że nigdy nie musimy się spotykać, ale oznacza po prostu, że nie musimy wszyscy pracować w tym samym miejscu i w tym samym czasie, aby pracować razem.

Dzięki platformie IRONCAD SYNERGY zespoły mogą pracować nad projektami w dowolnym czasie, nie będąc w tym samym pomieszczeniu ani nawet w tym samym kraju. Wdrażając i wykorzystując asynchroniczną metodę współpracy, , firmy dzięki platformie IRONCAD SYNERGY, zauważają zwiększoną produktywność, łatwość współpracy, łatwość komunikacji pomiędzy wewnętrznymi zespołami oraz klientami zewnętrznymi. Ponadto, każdy współpracownik ma dostęp do danych i może z nich korzystać lub je modyfikować we własnym zakresie, a najnowsze aktualizacje i przesyłane dane są dostępne dla wszystkich. Współpraca w chmurze eliminuje wszelkie nieporozumienia związane z tym, która wersja jest najnowsza.

Przy obniżeniu poziomu synchronicznej komunikacji, współpraca asynchroniczna pozwala uzyskać idealne efekty pracy niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej.

Ustawianie niestandardowych poziomów uprawnień

Nie zawsze chcesz udostępniać dane firmowe w ten sam sposób. Narzędzie do współpracy powinno umożliwiać ustawianie niestandardowych poziomów uprawnień oraz decydowanie o tym, kto może przeglądać i edytować dokumenty. Na przykład, możesz chcieć udostępnić istotne elementy konkretnym użytkownikom. Dzięki platformie IRONCAD SYNERGY możesz zarządzać tym, kto może uzyskać dostęp do plików, eliminując niepożądane zmiany wprowadzane przez inne grupy użytkowników. Dane do przeglądania powinny być łatwo udostępniane w chmurze wszystkim współpracownikom, natomiast dane projektowe mogą wymagać większego bezpieczeństwa w celu ochrony własności intelektualnej.

Scentralizowane zarządzanie plikami

Jedną z głównych funkcji, które powinno posiadać Twoje narzędzie do współpracy w chmurze jest możliwość zbudowania repozytorium online, w którym można zapisywać wszystkie dane związane z pracą. Może ono służyć jako korporacyjne rozwiązanie do przechowywania danych dla Twojej organizacji, pozwalając pracownikom na dostęp do istotnych danych w bezpieczny sposób. Poza tym, systemy współpracy oparte na chmurze zmniejszają potrzeby na własną obsługę IT, ponieważ odpowiada za to firma hostingowa.

Aby skutecznie wdrożyć współpracę w chmurze w Twojej firmie, potrzebne jest odpowiednie narzędzie ze wszystkimi wymaganymi funkcjami współpracy, które łatwo integruje się z obecnymi aplikacjami i infrastrukturą IT. IRONCAD SYNERGY to platforma, która poprawia i automatyzuje współpracę w Twojej firmie.

Polecamy również
©  2023 ironcad.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone