Wyzwanie:

Znalezienie systemu CAD, który zredukuje czas projektowania, zwiększy jakość projektów i obniży koszty produkcji.

IRONCAD jako produktywne rozwiązanie:

Instytut Badawczy Węgla zajmuje się projektowaniem nowych urządzeń górniczych. Do tych celów potrzebne było oprogramowanie CAD, które mogłoby sprostać tym wymaganiom. Po przez wdrożenie programu IRONCAD można było projektować maszyny w bardzo krótkim czasie.

W styczniu 2005 roku, maszyna EBJ-120TP drążąca tunele, zaprojektowana przez Instytut Badawczy Węgla zajęła drugie miejsce w Ogólnokrajowym Konkursie Zaawansowanych Technologii. Była to pierwsza nagroda jaką Instytut otrzymał w kategorii ciężkich maszyn węglowych. Maszyna EBJ-120TP w roku 2003 również otrzymała nagrodę. Cała konstrukcja tej maszyny została ukończona przy użyciu oprogramowania IRONCAD.

Maszyny przeznaczone do drążenia kanałów są głównym produktem Instytutu Badawczego Węgla. Wcześniejszym problemem Instytutu było to, że cykl wytwarzania zabierał bardzo dużo czasu. Było to spowodowane wielkością i stopniem skomplikowania maszyny oraz brakiem zaawansowanych narzędzi do projektowania. Dzięki wdrożeniu systemu IRONCAD znacznie skrócono cykl projektowania. Program wspierał firmę w zadaniach dotyczących tworzenia modeli 3D oraz opracowywaniu dokumentacji 2D. Dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania, w tym samym czasie mogli tworzyć wizualne koncepcje maszyn, jak również kompletne instrukcje montażowe.

Podsumowanie:

  • znacznie ulepszona konstrukcja produktu,
  • krótszy czas wprowadzenia wyrobu na rynek,
  • zredukowanie cyklu projektowania maszyny oraz podwyższenie jej jakości,
  • zmniejszenie kosztów produkcji,
  • stworzenie wielu nowych koncepcji projektu, a także metodologii projektowania,
  • produkty wykonane przy pomocy programu IRONCAD są wiodącymi i wielokrotnie nagradzanymi wyrobami na rynku.

 

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz