Kanały i kształtki wykonane z blachy są wykorzystywane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Firmy działające w tej branży, m.in.:

 • M-BOX ,
 • ELETRO-MET,
 • RADIOLEX,
 • BOMAP,
 • ZBLEWSKI,

wybrały system IRONCAD jako narzędzie w pełni przystosowane do projektowania tych elementów, z uwagi na wbudowany w standardzie inteligentny moduł blaszany.

Narzędzia obróbcze wykorzystują tą samą metodę projektowania, która znajduje się w IRONCAD. Chodzi tutaj o sposób dynamicznego modelowania oraz metodę „Przenieś i Upuść” („Drag & Drop”). Metoda ta funkcjonuje w oparciu o modułowy katalog operacji najczęściej wykonywanych na blachach.

Dostępne funkcje takie jak Kołnierz wyciągnięty, Kołnierz ukosowania i Zamykanie narożników umożliwiają intuicyjne i szybkie projektowanie kanałów i kształtek z blachy.

 • Kołnierz wyciągnięty – pozwala stworzyć modele układów wentylacyjnych, kształtek i przejść (Film)

      

 • Kołnierz ukosowania – to narzędzie pozwala w sposób automatyczny stworzy grupy po docinanych zagięć według określonych ścieżek (Film)

 • Połączenie narożnika – ta funkcja pozwala tworzyć “wodoszczelne” narożniki z określoną przerwaną.

Tworząc widoki (rzuty) automatycznie generują się linie gięcia i opisy linii gięcia. Wszelkie zmiany wprowadzone w modelu 3D są aktualizowane w dokumentacji.

Rozwiązania IRONCAD dla modeli blaszanych

 • użytkownik może sam rozbudowywać katalogi o własne zestawy narzędzi i wzorów,
 • dokumentacja techniczna połączona jest z modelem, dzięki czemu wprowadzone zmiany na modelu 3D są uwzględniane na rysunku,
 • użytkownik definiuje cechy blachy przy pomocy tabeli blach (np. grubość, materiał etc.),
 • w jednym projekcie można stosować wiele rodzajów blach bez konieczności tworzenia oddzielnych plików,
 • edycja oraz zmiana modeli w systemie IRONCAD jest szybsza i bardziej elastyczna,
 • program dostarcza na produkcje kompletne rozkroje blach z opisem linii gięcia,
 • tworzenie rysunku odbywa się w zintegrowanym systemie CAXA Draft.

 Poniżej przedstawiamy film pokazujący możliwości modułu Arkusz Blachy w IRONCAD:

https://youtu.be/Sm7nTtq3gMw

Więcej informacji odnośnie modułu Arkusz Blachy oraz projektowania konstrukcji blaszanych znajdą Państwo poniżej:

https://ironcad.pl/modul-arkusz-blachy-w-ironcad/

 

 

Referencje

System IRONCAD jest wykorzystywany do projektowania kanałów i kształtek z blachy przez takie firmy jak:

 • http://m-box.fdf.pl/
 • http://www.elektro-met.net/
 • http://radiolex.pl/
 • http://www.bomap.pl/
 • http://www.zblewski.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz