Oficjalna premiera IRONCAD 2019!

IRONCAD 2019

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się IRONCAD 2019. Jest to jubileuszowa 20 wersja programu, z którego z powodzeniem korzysta aktualnie ponad 1500 polskich firm z różnych branż. IRONCAD 2019 to zdecydowany krok na przód pod względem wydajności i funkcjonalności. Program cechuje znaczny wzrost szybkości działania, zwłaszcza w trakcie pracy z dużymi zespołami. Oferuje on również wiele nowych narzędzi i funkcji, które skutecznie ułatwią pracę projektantów maszyn i urządzeń.

Do najważniejszych nowości  zaliczają się m.in.: nowe funkcje do projektowania konstrukcji blaszanych, rozszerzone możliwości projektowania w oparciu o punkty magnetyczne, obsługa najnowszych formatów CAD 3D, nowa funkcjonalność dla modułu Rysunek oraz szybsza wymiany danych z klientami i współpracownikami. Dzięki ulepszeniu zarówno interfejsu użytkownika, jak również narzędzia do pozycjonowania TriBall praca w programie jest teraz jeszcze prostsza i bardziej intuicyjna.

Możliwości IRONCAD 2019 można bezpłatnie przetestować pobierając jego wersję demonstracyjną lub też w formie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

SZYBSZA PRACA Z DUŻYMI ZESPOŁAMI

Ulepszone narzędzie Powłoka

W IRONCAD 2019 ulepszono narzędzie Powłoka, służące m.in. do sprawnej wymiany danych projektowych. Bazując na opinii użytkowników producent programu rozszerzył jej możliwości w zakresie tworzenia mniejszych wersji plików. Zwiększono również ochronę danych projektowych dzięki rozbudowaniu opcji ustawiania widoczności wybranych części.

Dodatkowo dodano obsługę zagłębień, aby łatwiej wykrywać takie obszary, jak np. rowki, które można znaleźć m.in. w profilach aluminiowych.

 

IRONCAD Powłoka

 

Powiązanie pliku projektu z modelem Powłoka oraz jego aktualizacja

Używając polecenia Powłoka możliwe jest zapisanie modelu wraz z linkiem łączącym go z oryginalnym plikiem. Pozwala to na łatwą aktualizację modelu, po wprowadzeniu zmian w głównym projekcie.

IRONCAD Powłoka Aktualizacja Modelu

 

Możliwość wczytania pełnego modelu złożenia lub jego wersji uproszczonej

Podczas otwierania plików w IRONCAD 2019 dostępna jest nowa opcja, która pozwala na załadowanie pełnego złożenia lub uproszczonych modeli Powłoka dla wybranych komponentów (z powiązaniem do głównej sceny projektu).

Dzięki temu możliwe jest szybsze otwieranie i zapisywanie plików oraz wczytywanie najważniejszych danych, co wpływa na  większą wydajność pracy.

IRONCAD Uproszczenie Modelu

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH I WSPÓŁPRACA

Wersja testowa IRONCAD 2019 online

Producent IRONCAD 2019 wprowadził możliwość przetestowania programu również w formie online w chmurze. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa obsługująca HTML 5.

 

IronOnlineFB5

 

Bezpłatne udostępnianie plików w przeglądarce IronCAD Web Viewer

Wraz z najnowszą wersją programu użytkownicy otrzymują dostęp do ulepszonej przeglądarki IronCAD Web Viewer. Pozwala ona na jeszcze łatwiejsze  udostępnianie modeli 3D. Wystarczy otworzyć projekt w scenie 3D i kliknąć opcję Udostępnij. W rezultacie program generuje hiperłącze do pliku, który można szybko udostępnić współpracownikom. aby mogli oni obejrzeć projekt w 3D.

 

IRONCAD Przeglądarka Plików

 

UDOSKONALENIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI 

PUNKTÓW MAGNETYCZNYCH

Identyfikatory punktów magnetycznych

W IRONCAD 2019 istnieje możliwość tworzenia dodatkowych identyfikatorów nazwy dla punktów magnetycznych. Przykładowo posiadając skopiowany punkt magnetyczny, można nadać każdemu inny opis, który ułatwi jego identyfikację np. przód, tył, lewy, prawy.

IRONCAD Aliasy Punkty Magnetyczne

Przechowywanie punktów magnetycznych w katalogach 

Teraz punkty magnetyczne mogą być dodawane do katalogów metodą “Przeciągnij i upuść”, co pozwala na ich łatwe ponowne wykorzystanie.

Linkowanie punktów magnetycznych

W IRONCAD 2019 dzięki możliwości kopiowania punktów magnetycznych z wykorzystaniem opcji Połącz tutaj narzędzia TriBall, zmiana właściwości jednego punktu odnosi się do wszystkich powiązanych w modelu. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas w trakcie tworzenia inteligentnych projektów.

Menadżer łączenia punktów magnetycznych

W nowej wersji IRONCAD projektanci mogą łatwo wiązać części w oparciu o punkty magnetyczne, wykorzystując intuicyjną metodę “Przeciągnij i upuść”. Dodatkowo wprowadzono opcję Tryb mechanizmu, pozwalającą na symulację ruchu połączonych komponentów.

IRONCAD Punkty Magnetyczne Przeciągnij I Upuść

Lista punktów magnetycznych we właściwościach części

Dla części z przypisanymi punktami magnetycznymi istnieje teraz możliwość wyświetlenia w oknie dialogowym ich nazw lub identyfikatorów.

 

ULEPSZONE ŚRODOWISKO PRACY I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Poprawa widoczności krawędzi w modelu oraz uchwytów dla funkcji

W nowej wersji IRONCAD dodano możliwość pogrubienia krawędzi modelu, co wpływa na ich lepszą widoczność. Udoskonalona została również widoczność uchwytów dla funkcji.

IRONCAD Lepsza Widoczność Krawędzi I Uchwytów

 

Nowy wygląd narzędzia TriBall 

Zmiany nie ominęły także dobrze znanego narzędzia TriBall. Jego ulepszony wygląd (półprzezroczystość, pogrubione kontury dla uchwytów) pozwala na jeszcze prostsze pozycjonowanie i kopiowanie elementów w projekcie. Pojawiła się również opcja wyboru jego rozmiaru, dzięki czemu można łatwo dopasować wielkość narzędzia np. do rozdzielczości ekranu.

IRONCAD Ulepszenia Graficzne Triball

Szybszy dostęp do poleceń narzędzia TriBall 

Oprócz ulepszonej grafiki narzędzia TriBall użytkownicy IRONCAD 2019 otrzymali również szybszy dostęp do jego poleceń. TriBall można teraz aktywować za pomocą specjalnej ikonki  lub poprzez menu, wywoływane prawym przyciskiem myszy.

IRONCAD Szybki Dostęp Do Triball

 

Dynamiczne przełączenie się pomiędzy uchwytami podczas zmiany gabarytów

W IRONCAD 2019 można szybko wprowadzić poszczególne wartości gabarytów za pomocą klawisza Enter, który powoduje przejście do następnego wymiaru.

IRONCAD Dynamiczne Przełączanie Uchwytów

Dodatkowy uchwyt do symetrycznej zmiany wymiarów

Użytkownicy najnowszej wersji programu mogą łatwiej zaznaczać przeciwległe uchwyty w celu symetrycznej zmiany rozmiaru obiektu, korzystając ze specjalnego uchwytu. W poprzednich wersjach do takiego zaznaczenia konieczne było użycie klawisza CTRL.

IRONCAD Symetryczna Zmiana Wymiarów

 

Ulepszone wyświetlanie tekstu i pól tekstowych

IRONCAD 2019  oferuje ulepszone wyświetlanie wszelkich tekstów, pól tekstowych oraz wymiarów na poziomie szkicu oraz w scenie 3D.

 

IRONCAD Lepsze Wyświetlanie Tekstu

Szybsza edycja funkcji z katalogów

Aby zwiększyć wydajność projektowania w IRONCAD 2019 kształty z katalogów posiadają  aktywne uchwyty od razu po ich upuszczeniu na scenę.

IRONCAD Szybsza Edycja Funkcji Z Katalogów

Ulepszenie Trybu widmo

Nowe polecenie “Wybierz widmo” umożliwia wyłączenie trybu widmo dla wybranych obiektów.

IRONCAD Tryb Widmo

Poziom przezroczystości jako element katalogu

Ciekawą opcją jest możliwość dodania do katalogu elementów w postaci różnych stopni przezroczystości oraz ich szybkiego zastosowania do geometrii (bez ingerencji w inne ustawienia kolorów przypisane do części).

IRONCAD Przezroczystość

Przyspieszone tworzenie części w pustej scenie 3D

W wersji 2019 przyspieszono proces tworzenia komponentu w pustej scenie 3D. Wybrana operacja aktywuje się teraz bez konieczności wyboru pomiędzy opcjami: Utwórz nową część, a Wybierz istniejącą część.

Właściwości części/zespołu jako element katalogu

Nowa opcja pozwala na przechowywanie właściwości domyślnych (nazwa użytkownika, opis, numer) oraz niestandardowych (dostawca, cena, materiał) jako elementów katalogu. Można je przeciągnąć i upuścić na wybrane komponenty, aby zastosować wszystkie właściwości lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wykorzystać tylko wybrane.

IRONCAD Właściwości Katalog

 

Nowe zachowanie przeciąganych i upuszczanych gięć z katalogu Arkusz blachy

Program wykrywa teraz najbliższą krawędź blachy podczas upuszczania zagięcia. Dzięki temu można je upuścić na ścianę bez konieczności przybliżania widoku do krawędzi. W wersji 2019 dodano również szybki sposób przełączania się pomiędzy gięciem “w górę” lub “w dół”.

IRONCAD Przyciąganie Gięć Do Krawędzi

 

Wyświetlanie linii gięcia blachy w 3D z możliwością tworzenia odniesienia

W wersji 2019 udoskonalono również rozwijanie elementów blaszanych. Użytkownicy programu mogą teraz zobaczyć linie gięcia oraz stworzyć dla nich odniesienie w środowisku 3D.

IRONCAD Linie Gięcia W 3D

 

Dopasowanie do skali zespołu podczas upuszczenia elementu z katalogu

W trakcie tworzenia nowych części z katalogu wewnątrz dużego zespołu, często okazuje się, że nowe kształty są zbyt małe w stosunku do gabarytów całego projektu.  IRONCAD 2019 pozwala na automatyczne wykrycie skali podczas upuszczania komponentu oraz jego powiększenie.

Identyfikacja operacji lustra w przeglądarce sceny

Program w wersji 2019 oferuje projektantom ulepszone wyświetlanie  odbić lustrzanych w przeglądarce sceny dla: operacji, części i złożeń.

IRONCAD Wyświetlanie LustraWbudowane materiały instruktażowe

Dzięki zintegrowanym w programie materiałom instruktażowym (filmom i poradnikom) użytkownicy rozpoczynający projektowanie w IRONCAD 2019 mogą szybko opanować zasady pracy w programie.

IRONCAD Filmy Instruktażowe

 

NOWE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA 3D

Wybór konturu i obszaru ze szkicu 2D 

Nowa opcja umożliwia wybór wskazanych konturów lub obszarów należących do jednego szkicu 2D dla funkcji Wyciągnięcie proste. Są one cały czas powiązane z bazowym szkicem, dzięki czemu wszelkie zmiany w wybranej wcześniej geometrii są automatycznie aktualizowane.

 

IRONCAD Wybór Konturu Wyciągnięcie

Rozbudowana obsługa narzędzia TriBall dla kilku szyków operacji

W IRONCAD 2019 użytkownicy mogą stworzyć szyk za pomocą narzędzia TriBall dla wcześniej wykonanego szyku funkcji.

 

Nowe narzędzie do analizy pochyleń

Dzięki nowemu narzędziu do analizy pochyleń użytkownicy mogą zweryfikować wartości pochyleń geometrii w całym projekcie, a następnie wykryć i naprawić wszelkie nieprawidłowości.

IRONCAD Analiza Pochyleń

Automatyczne podcięcia narożników blachy

Funkcja umożliwia dodanie okrągłych, prostokątnych oraz zaokrąglonych podcięć narożników. Jest ona w pełni edytowalna.

IRONCAD Podcięcia Narożników Blach

 

Możliwość dodania nacięcia do gięcia blachy

Aby ułatwić operatorom maszyn produkcję IRONCAD 2019 został wyposażony w opcję pozwalającą na dodania nacięcia do gięcia blachy. Geometria ta pojawia się zarówno w rozwiniętej, jak i zwiniętej wersji arkusza blachy, aby można ją było wyciąć laserem.

IRONCAD Nacięcie Blachy

 

Opcja sterowania oraz parametryzacji długością rozwinięcia w funkcji Szkic zgięcia

Program posiada teraz opcję ustawienia oraz parametryzacji naddatku dla stworzonej linii gięcia (funkcja Szkic zgięcia).

Dodawanie ikon 32-bitowych do katalogu

W nowej wersji programu przeglądarka katalogu obsługuje ikony 32-bit. Teraz użytkownicy mogą łatwo tworzyć własne ikony i dodawać je do IRONCAD, aby uzyskać lepszy wygląd tworzonych/udostępnianych katalogów komponentów.

Dostęp do biblioteki CADENAS w interfejsie programu

Użytkownicy IRONCAD 2019 zyskują bezpośredni dostęp z poziomu interfejsu programu do obszernej biblioteki części CADENAS, z której mogą bezpłatnie wyszukiwać i pobierać potrzebne komponenty.

IRONCAD CADENAS

Zaktualizowany Translator

Nowa wersja programu zyskała również zaktualizowany Translator. Został on rozszerzony o następujące formaty:

  • CATIA V5: V5R8 – V5–6R2018
  • Pro/E (CREO): 16 – Creo 5.0
  • UG NX: 11 – NX 12.0.0
  • Inventor: V11 – V2019
  • SolidWorks: 98 – 2018
  • Soliddge: V18 – ST10
  • JT Import: 8 – 10.2

 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W MODULE RYSUNEK

Dodawanie nowych arkuszy z wykorzystaniem Pakietowych rysunków

Korzystając z narzędzia“Pakietowe rysunki” istnieje możliwość dodania nowego arkusza do stworzonego już dokumentu. Pozwala to na ciągłe dodawanie kolejnych arkuszy dla nowych lub pominiętych części.

Bezpośrednie przeciąganie grafik na arkusz rysunku

W IRONCAD 2019 można przeciągać i upuszczać pliki obrazów bezpośrednio na arkusz rysunku. Program posiada dodatkową opcją automatycznego skalowania dodanej grafiki.

IRONCAD Przeciągnie Grafiki Rysunek

Nowe opcje wymiarów w module Rysunek

Podczas dodawania wymiarów w przeglądarce właściwości w rysunku, IRONCAD 2019 oferuje dodatkowe ustawienia, pozwalające na ich dokładniejszy opis.

IRONCAD Rysunek Właściwości Wymiarów

Domyślny zestaw listy BOM

Często na początku tworzenia nowych projektów nie definiuje się wszystkich numerów i opisów komponentów. Gdy są puste, otrzymujemy tabelę zestawienia komponentów (BOM), która również jest pusta. Aby pomóc w wyeliminowaniu tego problemu, domyślna lista w IRONCAD 2019 wyświetla nazwę użytkownika, dzięki temu łatwiej zidentyfikować elementy wiersza, podczas późniejszej edycji.

 

Kopia zapasowa plików rysunku ICD

W programie dodano możliwość tworzenia kopii zapasowej dla plików ICD, podobnie jak w przypadku plików sceny ICS. Jest to opcja zapobiegawcza, pozwalająca na zapis rysunku np. w przypadku awarii komputera podczas projektowania.

 

POBIERZ IRONCAD

Bezpłatna wersja testowa IRONCAD zawiera pełną funkcjonalność programu i jedynie ograniczona czasowo. Zachęcamy do pobrania i gruntownego przetestowania wszystkich możliwości programu
Zaznacz wszystko
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przedstawicieli Grupy TM SYS w celu przedstawienia oferty lub marketingu.
Wyrażam zgodę na kontakt mailowy przedstawicieli Grupy TM SYS w celu przedstawienia oferty lub marketingu.
RODO
Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TMSYS Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23.
Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz