Jak dodać własne profile konstrukcji spawanej do biblioteki Normaliów

Potrzebujesz stworzyć własny profil konstrukcji spawanej według standardów obowiązujących w firmie lub rozbudować istniejącą bibliotekę Normaliów? Żaden problem. Przedstawiamy procedurę dodawania dostosowanych profili. Zapraszamy do lektury.

Aby dodać własny profil konstrukcji spawanej w pierwszej kolejności należy utworzyć nowy folder w lokalizacji C:\Program Files\IronCAD\IC-Normalia\Library\Profiles.

 

 

Bibliotekę profili konstrukcji spawanej można rozbudować na trzy sposoby:

1. Pobranie gotowych profili z bezpłatnych bibliotek CADENAS lub TraceParts

W tym celu bezpośrednio z interfejsu programu IRONCAD otwieramy wybrany portal i pobieramy interesujący nas model 3D.

 

 

Pliki najlepiej pobierać w uniwersalnych formatach wymiany danych CAD np. SAT, STEP, X_T lub w formacie IRONCAD jeśli taki jest dostepny.

 

 

Następnie należy zaimportować model do nowej sceny. Jeśli wśród typów rozszerzeń możliwy był do wyboru IRONCAD, wystarczy otworzyć plik sceny 3D.

 

 

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej części w oparciu o ścianę zaimportowanej bryły, co w rezultacie pozwala działać na operacji wyciągnięcia i łatwiej definiować długość profilu.

 

 

 

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na położenie kotwicy, ponieważ jest to jednocześnie punkt wstawiania profilu. W tym przypadku należało zmienić jej położenie. W tym celu zaznaczamy kotwicę (powinna podświetlić się na żółto), aktywujemy Triballa (F10), wybieramy opcję ‘Do punktu środkowego’ i wskazujemy otwór części.

 

 

W końcowym etapie zapisujemy plik sceny z profilem do utworzonego wcześniej folderu w lokalizacji C:\Program Files\IronCAD\IC-Normalia\Library\Profiles. Jeśli chcemy, aby w oknie Generator profili pojawił się jego podgląd, należy zapisać plik graficzny o nazwie identycznej jak nazwa pliku 3D do ww. lokalizacji.

Kolejno z katalogu IC-Mechanika przeciągamy na scenę LPM element Profile. W liście dostępnych profili powinien znaleźć się dodany przez nas model. Dla wstawionego komponentu możemy włączyć punkty magnetyczne, dzięki czemu przy wstawianiu kolejnych profili będą się przyciągać do odpowiedniego położenia.

 

 

2. Import plików DXF lub DWG

Należy rozpocząć od wybrania nowej sceny i stworzenia szkicu 2D na płaszczyźnie XY. Następnie klikamy PPM w obszarze szkicownika i wybieramy opcję Import. Możemy wczytać pliki z rozszerzeniem .DXF, .DWG oraz .EXB (CAXA Draft).

 

 

Wychodzimy ze szkicu 2D opcją Zakończ i z zakładki Funkcja aktywujemy operację Wyciągnięcie proste.

 

 

Kolejno sprawdzamy położenie kotwicy oraz zapisujemy komponent do biblioteki (tak jak w pkt. 1).

3. Wrysowanie własnego przekroju

Postępujemy analogicznie jak w pkt. 2, rozpoczynając nie od importu, a od narysowania własnego przekroju w szkicowniku 2D, przy wykorzystaniu narzędzi typu linia, polilinia, łuk, zaokrąglenie itp.

 

 

Zobacz inne wpisy

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz