Usługi druku 3D

Druk 3D jest relatywnie nowym procesem wytwarzania prototypów i gotowych produktów. Dzięki rozwojowi technologicznemu drukarek 3D, materiałów oraz licznym możliwością obróbki, tworzenie przedmiotów jest szybkie i tanie. Realizujemy zarówno jednostkowe zamówienia, jak i krótkie serie. W przypadku produkcji krótkoseryjnej  druk 3D często stanowi najlepsze rozwiązanie. Proces ten jest znacznie tańszy niż wykonanie formy wtryskowej( nawet z żywicy), a efekt i właściwości materiałowe są zbliżone.

druk 3d ręka druk 3d znak drogowy druk 3d

Usługi skanowania 3D / inżynierii odwrotnej - Nowa jakość dokumentacji projektowych

Skanowanie 3D / Inżynieria odwrotna to proces uzyskiwania bądź odtwarzania precyzyjnego kształtu lub wymiaru obiektu. Technologia ta jest niezwykle przydatna przy uzupełnianiu brakującej dokumentacji technicznej, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, korygowaniu już posiadanej. Tworząc lub modyfikując złożony projekt, możemy umieścić w nim wierny obraz istniejącego przedmiotu (ewentualnie jego fragmentu) bez konieczności dokonywania czasochłonnych pomiarów i monotonnego “przerysowywania” rzeczywistych kształtów. Inaczej mówiąc, w prosty i intuicyjny sposób wykorzystujemy bardzo szczegółowy model CAD, uzyskany drogą digitalizacji 3D, który pozwala nam na pełne skalowanie, parametryzację, wymiarowanie i współpracę z każdym popularnym formatem zapisu dokumentacji 3D.

skanowanie 3d samochód 1

Skanowanie 3d

Kiedy inżynieria odwrotna ma szansę okazać się  użyteczną lub wręcz niezbędną? Oto kilka przykładów:

  • W sytuacji kiedy klient posiada starą część, ale bez modelu lub rysunków CAD 3D;
  • W sytuacji kiedy zmodyfikowaliśmy istniejący produkt, bez stworzenia jego dokumentacji;
  • W sytuacji gdy musimy wytworzyć obiekt / produkt na maszynie CNC, bezpośrednio z   modelu CAD.
  • W sytuacji gdy zachodzi konieczność skopiowania istniejącego elementu.

Poniżej przedstawiamy  niektóre z wielu branż, w których  skanery 3D będą niewątpliwie stanowić spory atut, a także sposoby ich wykorzystania oraz wynikające z tego korzyści.

Projektowanie form, frezowanie, produkcja narzędzi

skanowanie 3d projektowanie form frezowanieskanowanie 3d projektowanie form frezowanie 3 skanowanie 3d projektowanie form frezowanie 2

Skanowanie 3D jest bardzo skutecznym i wydajnym sposobem na szybkie pozyskanie wartościowych danych i stworzenie modeli CAD, które mogą być efektywnie wykorzystane w produkcji wszelkiego rodzaju narzędzi. W tym celu można zeskanować np. istniejące formy,  a następnie ich modele, zachowujące precyzyjne wymiary i kształty wzorca, wykorzystać do produkcji, replikacji lub naprawy oryginalnych form. Skanowanie 3D można z powodzeniem zastosować także do odwzorowywania  i digitalizacji, nawet najbardziej złożonych, skomplikowanych kształtów.

Modelowanie 3D, prototypowanie i digitalizacja

skanowanie 3d modelowanie 3d prototypowanie digitalizacja skanowanie 3d modelowanie 3d prototypowanie digitalizacja 2 skanowanie 3d modelowanie 3d prototypowanie digitalizacja 3 skanowanie 3d modelowanie 3d prototypowanie digitalizacja 4

Proces powstawania nowego produktu zazwyczaj związany jest nieuchronnie, z koniecznością ręcznego wykonania  modelu.  Wymaga to częstej “digitalizacji” tworzonego modelu i włączania go do szerszego projektu, czy prototypu. Aby maksymalnie skrócić czas i ograniczyć żmudną pracę, można wykorzystać skanowanie 3D. Dzięki niemu projektant zyskuje nieograniczoną możliwość, tworzenia kolejnych iteracji i doboru najbardziej optymalnego rozwiązania. Projektant angażuje więc swój czas i wysiłek w kluczowe zagadnienie  kreacji i rozwoju produktu, a weryfikacja poprawności i tworzenie technologii produkcji zachodzą całkowicie automatycznie.

Skanowanie urządzenia w 3D, może być również efektywnie wykorzystywane w opracowaniu optymalnej obudowy czy instalacji zasilającej.  Taka forma cyfrowej makiety jest bardzo skuteczna, ponieważ zmniejsza czas potrzebny na dopasowanie wszystkich elementów systemu. Pozwala także na ich łatwy montaż oraz optymalizację nakładów materiałowych.

Kontrola jakości i odchyleń

skanowanie 3d kontrola jakości i odchyleń skanowanie 3d kontrola jakości i odchyleń 2

skanowanie 3d kontrola jakości i odchyleń 5skanowanie 3d kontrola jakości i odchyleń 6

Kontrola i analiza odchylenia to proces, w którym oryginalny projekt CAD jest porównywany  z rzeczywistym “wyprodukowanym” już obiektem.  Wynikiem tej analizy jest szybkie wyróżnienie obszarów, w których obiekt fizyczny różni się od pierwotnego projektu , a to z kolei pozwala na zdefiniowanie możliwych braków zarówno produkcyjnych, projektowych, jak i technologicznych. Odkrycie gdzie występują owe różnice, jest niezwykle  pomocne w  ustaleniu, co stanowi ich przyczynę, w jaki sposób można je wyeliminować i jak usprawnić cały proces produkcyjny.

Pomiar cech geometrycznych modelu fizycznego

skanowanie 3d pomiar cech geometrycznych skanowanie 3d pomiar cech geometrycznych 2

Poza kontrolą odchyleń skaner 3D pozwala zastąpić wiele tradycyjnych urządzeń pomiarowych i posłużyć do sprawdzenia istotnych cech geometrycznych, takich jak długości, odległości między otworami, kąty między płaszczyznami itp. Co istotne, pomiar odbywa się w sposób bezkontaktowy, co poprawia jego skuteczność w przypadku mierzenia elementów o małej sztywności.

Wzornictwo przemysłowe

Skan 3D może być wykorzystany jako punkt wyjścia do całkowicie nowych projektów lub do aktualizacji tych dotychczasowych. Skanowanie 3D znacznie przyspiesza proces powstawania kolejnych wariantów i koncepcji oraz skraca czas przemiany pomysłu w realny produkt. Przykładowo dane ze skanowania mogą posłużyć do stworzenia na płaszczyznach szkicu, punktów stycznych, krzywych 3D i krzywizny powierzchni, które następnie mogą być wykorzystane do kreacji całkowicie nowych obiektów lub produktów

Przemysł samochodowy

skanowanie 3d przemysł samochodowy 4 skanowanie 3d przemysł samochodowy 5 skanowanie 3d przemysł samochodowy 6

skanowanie 3d przemysł samochodowy 3

Inżynieria odwrotna wykazuje również ogromny potencjał w branży motoryzacyjnej, począwszy od zeskanowania zewnętrznej “rzeźby” pojazdu, aż do uzyskania jego kompletnej, cyfrowej bryły. Skanowanie 3D to precyzyjny pomiar i dokładne odtworzenie w trójwymiarowym modelu wszystkich krzywizn, powierzchni i wymiarów. Dzięki tej technologii bez problemu uzyskamy idealne dopasowanie elementów – a nie wyłącznie karoserii. Będziemy zdolni także wiernie odtworzyć każdy brakujący element i przygotować technologie jego produkcji. Skanery 3D umożliwiają również wprowadzanie nowych elementów, bądź ich modyfikację, w wewnętrzną strukturę pojazdu – dotyczy to nowych podzespołów np. jednostek napędowych i rozwiązań dedykowanych dla pasażerów. Zastosowanie trójwymiarowego skanowania znacznie zmniejsza czas potrzebny na opracowanie prototypów oraz pewnie prowadzi do zwiększonej wydajności i redukcji kosztów. Dzięki skanowaniu 3D nawet niewielkie firmy uzyskują możliwość owocnej współpracy z przemysłem motoryzacyjnym i oferowania zaawansowanych technologicznie usług.

Zabytki, budowle historyczne i prace archeologiczne

skanowanie 3d zabytki 2     skanowanie 3d zabytki

Zastosowanie skanerów 3D sprawdzi się również w konserwacji i zabezpieczeniu dziedzictwa kulturowego. Skanowanie 3D zapewnia mechanizm uzyskiwania i zapamiętywania  kształtu praktycznie każdego obiektu. Dzięki temu w sytuacji  gdy  pierwotne plany są niedostępne lub  gdy istnieje konieczność repliki istniejących lub uszkodzonych części, możemy wykorzystać  technologię skanowania 3D. Pozwoli to szybko i dokładnie odtworzyć plany oryginału. Inżynieria odwrotna  może być również stosowana do odwzorowania kształtu w przypadku budowli historycznych lub wykopalisk archeologicznych. Technologia ta gwarantuje zachowanie wszystkich szczegółów i detali oraz najwyższą precyzję i właściwą orientacje przestrzenną. Uzyskane w ten sposób dane, mogą być przechowywane i stosowane w kolejnych pracach naukowych, renowacyjnych czy muzealnych. Skanowanie 3D jest procesem, który nie stwarza żadnego  ryzyka uszkodzenia lub ingerencji w strukturę badanego obiektu.

Badania wypadków

Ogromne możliwości skanerów 3D powinny spotkać się także z zainteresowaniem organów ścigania. Pozwalają one bowiem na dokładne odwzorowanie i badanie wyników wypadków ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnego umiejscowienia wszystkich pojazdów, detali jak i śladów zdarzenia. Umożliwia to przeprowadzanie niezwykle zaawansowanej analizy przyczyn i przebiegu sytuacji, a co najważniejsze gwarantuje uwzględnienie wszystkich czynników i śladów,  eliminując możliwość pominięcia lub zniszczenia niewielkich gabarytowo, ale istotnych z punktu widzenia dochodzenia, elementów. Inżynieria odwrotna gwarantuje więc wysoką sprawność działania wszystkich służb dochodzeniowych i odczuwalnie skraca czas oględzin miejsca wypadku.

Wnioski

Skanowanie 3D / Inżynieria odwrotna stanowi, jak mogliśmy się przekonać na powyższych przykładach, użyteczne narzędzie, odznaczające się szeregiem zalet i uniwersalnością zastosowań. Ta stosunkowo nowa technologia nieustannie zyskuje sympatię i zainteresowanie specjalistów z wielu branż na całym świecie.  Szansa posiadania wirtualnego i wiernie odwzorowanego modelu 3D dowolnego obiektu, to coraz częściej kusząca perspektywa, wobec której nie sposób przejść obojętnie.

Dowiedz się więcej na temat oferowanych przez nas skanerów 3D.

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz