Przenośne ramię pomiarowe

Przenośne ramię pomiarowe, czyli mobilna współrzędnościowa maszyna pomiarowa (WMP) (ang: CMM coordinate measuring machine), przeznaczone jest do przystępnych cenowo zastosowań z zakresu kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej. Ramię pomiarowe umożliwia dokonywanie niezwykle precyzyjnych pomiarów w stosunkowo szybkim czasie. Pomiary mogą być dokonywane również w siedzibie klienta.

Kontrola jakości

W kwestii kontroli jakości przenośne ramię pomiarowe umożliwia takie działania, jak m.in.:

  • analiza wymiarów 2D i 3D;
  • analiza cech geometrycznych;
  • analiza grubości ścian i krawędzi;
  • porównanie przedmiotu (danych z skaningu) z modelem konstrukcyjnym CAD;
  • wizualizacja odchyleń modelu w standardowej lub zdefiniowanej palecie kolorów;
  • porównanie dwóch jednakowych przedmiotów;
  • tworzenie raportów w różnych standardach wraz z modelami podglądowymi 3D.

Inżynieria odwrotna

W zakresie inżynierii odwrotnej przenośne ramię pomiarowe pozwala m.in. na:

  • projektowanie obiektu na podstawie chmury punktów (skanowanie modelu fizycznego);
  • przygotowanie plików do wydruku 3D (format STL).

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz