Gesty myszy w IRONCAD


Szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji jest istotnym czynnikiem wpływającym na sprawne projektowanie. Oprócz dostępnych skrótów klawiaturowych, IRONCAD umożliwia zdefiniowanie wybranych funkcji jako gestów myszy. Dodatkowe skróty dostosowane do indywidualnych potrzeb to istotne ułatwienie w pracy z oprogramowaniem.

Czytaj więcej

Dywersyfikacja systemów CAD

Firmy z wielu branż, a przede wszystkim z branży motoryzacyjnej i lotniczej, bardzo często zobligowane są do wykonywania dokumentacji projektowej w określonym standardzie, głównie CATIA i NX. Podyktowane jest to zwykle Czytaj więcej

Biblioteka FCPK Bytów oraz METALimpex dla IRONCAD

1

Obecne realia rynkowe, wymagają od producentów elementów znormalizowanych udostępniania oferowanych wyrobów. Jednak forma tradycyjnych katalogów drukowanych, czy w formacie PDF jest powszechnie zastępowana wirtualnymi bibliotekami modeli 3D, w tym także zintegrowanymi ze środowiskiem CAD. Czytaj więcej

Inne interesujace produkty

facebook youtube mail
Pobierz